Dia DAI SAI

20/08 2018

Održan 20-ti Media Mediterranea festival

Media Mediterranea, Novosti

18/08 2018

Festival Media Mediterranea 20 Nastavlja s programom u Titovom Parku

Media Mediterranea, Novosti

13/08 2018

Dječje radionice na festivalu Media Mediterranea 20

Media Mediterranea, Novosti

19/10 2017

GIF-ovi i priče nastale na MM19 festivalu

Media Mediterranea

25/09 2017

Maštoviti romantični scenariji

Media Mediterranea

19/09 2017

DiA: romantični scenariji – predstavljanje rezultata s radionice

Media Mediterranea

09/08 2017

Dječje radionice na festivalu Media Mediterranea 19

Media Mediterranea, Novosti