O nama

Udruga Metamedij

Udruga Metamedij je neprofitna organizacija koja inicira i potiče umjetničke i kulturne inicijative u području novomedijske umjetnosti i novih tehnologija.

Osnovana je 12. 6. 2001. godine s ciljem razvoja audio vizualne umjetnosti, multimedije, internet kulture i kulture općenito te poboljšanja kvalitete života mladih kroz edukativne kulturne, umjetničke i druge djelatnosti. Razvojem kulture mladih u području novomedijske umjetnosti Metamedij se bavi kroz organizaciju edukacija, prezentacija i promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Udruga je imala značajnu ulogu u razvoju izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture mladih i za mlade na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Vizija

Društvo koje prepoznaje i potiče suvremenu kulturu i umjetnost u propitivanju i oblikovanju humanijeg svijeta.

Misija

Metamedij je udruga koja se interdisciplinarno bavi produkcijom i promocijom u sferi suvremene umjetnosti, s fokusom na mlade, propitujući odnos novih umjetnosti i društva.

Ciljevi udruge