O nama

Udruga Metamedij

Udruga Metamedij neprofitna je organizacija koja inicira i potiče umjetničke i kulturne inicijative u području novomedijske umjetnosti i novih tehnologija. Inter– i transdisciplinarno se bavi produkcijom i promocijom u sferi suvremenih i inovativnih umjetničkih praksi, s fokusom na mlade, propitujući pritom odnos umjetnosti i društva te doprinoseći oblikovanju humanijeg svijeta. Glavna programska područja su joj pružanje podrške, usavršavanja, produkcijskih uvjeta i promocije mladim autorima/cama unutar umjetničkog inkubatora; edukacija djece i mladih po pitanju suvremene umjetnosti, kao i medijske i digitalne pismenosti uz kreativno stvaralaštvo; praćenje kulturno-umjetničkih programa i problematika putem Kulturistre – portala za kulturu Istarske županije; te promocija suvremenih umjetničkih praksi, novih medija i tehnologija na festivalu Media Mediterranea. Otvorenom platformom Mi+ za razvoj suvremene i inovativne umjetnosti u Istri, udruga paralelno radi na jačanju suradnje i osnaživanju organizacija iz kulture, zagovaranju oblikovanja, provedbe, praćenja i vrednovanja kulturne politike u području razvoja izvaninstitucionalne scene te provodi aktivnosti razvoja rezidencijalnih programa, programske suradnje i edukacije šire javnosti, a posebice djece i mladih.  

Vizija

Društvo koje prepoznaje i potiče suvremenu kulturu i umjetnost u propitivanju i oblikovanju humanijeg svijeta.

Misija

Metamedij je udruga koja se interdisciplinarno bavi produkcijom i promocijom u sferi suvremene umjetnosti, s fokusom na mlade, propitujući odnos novih umjetnosti i društva.

Ciljevi udruge