01/08 2016

Media Mediterranea 18 festival: Post it!

Media Mediterranea, Novosti

Novomedijske interaktivne instalacije i igre, multimedijalni kutak za djecu, radionice: Djeca i arhitektura, Tvornica zvuka, post-elektronski glazbeni performansi, piknik soundtrack…

Datum: 19. i 20.08.2016.

Lokacija: Titov park, Pula

cover-new-new

POST-IT! „u vremenu post-svega“

Način na koji živimo i smisao koji pridajemo riječima oduvijek su bili podložni promjenama. Prefiks post pridodajemo političkim i društvenim promjenama pa čak i promjenama u ponašanju. Riječ “post” nije metafora – ona jednostavno znači „nakon“, no „nakon“ čega?

Koristimo ga u složenicama kao što su post-globalno, post-identitet, post-čovjek, post-digitalna umjetnost, postdženderizam, ili kao najobičniji “post” (objava) na Facebooku. Riječ post inspirirala je američku konceptualnu umjetnicu Barbaru Kruger, da napiše naknadni osvrt naslovnice ArtForum časopisa (ljeto 2016).

“Što dakle znači nataknuti riječ post ispred riječi poput “rasa”, “rod” ili “čovjek”? Kategorije su korisni alati koji mogu raščlaniti složenost svijeta, ali su ujedno i varljiva sredstva koja nam pružaju spoznaju svijeta kroz komadiće donoseći i razumijevanje i nerazumijevanje. One su načini koje bi nam mogli dopustiti da (krivo) shvatimo cijelost.”

Cilj ovogodišnjeg Media Mediterranea festivala je promovirati transdisciplinarnu razmjenu između umjetnosti, javnosti, glazbe i participacije djece. Namjera je spekulirati o budućnosti, nadovezujući se na latinsku riječ speculare koja znači zrcaliti.

Tematski okvir festivala oslanja se na značenje riječi post-it – komadiće papira na koji stane tek nekoliko riječi ili ideja. Riječ upućuje i na popularne kratke objave u različitim digitalnim medijima i društvenim mrežama, a samim time što je zapisana obliku imperativa (objavi to!) poziva na participaciju građana u stvaranju festivala. Tema omoguduje i istraživanje scenarija bliske bududnosti koji dolaze nakon informacijskih tehnologija te njihov utjecaj na ljude i prostor.

Umjetnici i građani iz svih dijelova svijeta moći će napisati, nacrtati i podijeliti svoj post-it sa svima. Post-it oblici bit de izloženi tijekom festivala u nadi stvaranja vede platforme za komunikaciju. Od male ideje ili prijedloga može nastati veliki projekt stvoren in situ.

Ideja je stvoriti platformu za razmjenu znanja, mišljenja i stavova kroz upotrebu raznih medija, od tradicionalnih (fizičkih) do suvremenih (digitalnih). U dječjem svijetu, forma će preuzeti oblik participativne igre gdje de “post-digitalno” dobiti novi smisao i stopiti se s fizičkim.

Mjesto održavanja festivala je gradski park kao javni prostor u kojem su prirodi pridodana sjećanja na minula vremena u vidu skulpture i bista heroja. Gradski park je zbog svoje otvorenosti Agora za sastajanje, druženje i razmjenu između ljudi, bez naplate ulaza.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback