09/12 2021

U istom filmu – održana prva senzorna projekcija u kinu Valli

Novosti

U cilju osiguranja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u kulturnom životu zajednice, u suradnji sa Školom za odgoj i obrazovanje Pula te Javnom ustanovom Pula Film Festival, udruga Metamedij je osmislila projekt naziva U istom filmu kojim aktivno doprinosi omogućavanju veće dostupnosti kulturnih sadržaja za ciljanu skupinu koju čine djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

U sklopu tog projekta u četvrtak, 9. prosinca u kinu Valli održana je prva senzorna projekcija, a na repertoaru je bio film „Hrabri mališan 2“ (r. Hélène Giraud, Thomas Szabo, 2018.). Posjetitelji projekcije bili su učenici Škole za odgoj i obrazovanje Pula s pratnjom. Druga senzorna projekcija koja će biti održana u sklopu projekta U istom filmu na programu je sredinom prosinca.

„Posebno su nam dragi inovativni projekti poput projekta „U istom filmu“ kroz koji po prvi puta u Istru dovodimo senzorne kino projekcije i kroz koji se, kao i kroz prethodni projekt u organizaciji Udruge Metamedij, pokušava premostiti ogromna diskrepanca između potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju za uključenošću u kulturne aktivnosti i ponude takvih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i inkluzivno orijentirane“, izjavila je Vanja Marković, pedagoginja iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula.

 

 

Posebnost senzornih projekcija leži u tome što se djeca se mogu šetati, kretati se, donijeti svoju omiljenu igračku ili dekicu, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, nastavnika, prijatelja, baka, djedova… Takve vrste projekcija omogućuju i djeci sa senzornim poremećajima da s roditeljima odlaze u kino, ali i brojnoj drugoj djeci kojoj ne odgovaraju zamračena kina, preglasni zvuk i sadržaj upitne kvalitete i poruka.

Obzirom na pandemiju korona virusa, te konstantno rastući broj djece s poteškoćama u vidu mentalnog zdravlja, važnost ovog projekta još je i značajnija, jer omogućava integraciju sve djece, bez obzira na domenu odstupanja. Kino samim time postaje terapijsko mjesto, a film i okruženje koje je modulirano na način da bude senzorno optimalno, predstavlja značajan preventivni faktor.

 

 

Na senzornim projekcijama djeca su na prvom mjestu, tako da njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom kino za sve dostupno svima. Tako se ruše sve predrasude i stereotipi, te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, prof. edukacijske rehabilitacije i psihoterapeut i Sandra Malenica, prof. kroatistike i komparativne književnosti. Senzorne projekcije prenose izuzetno važnu društvenu poruku, koja se ne odnosi samo na odlazak u kino i gledanje filma, već stvaranje zajedništva među djecom, poticanje tolerancije i prihvaćanja različitosti, te širenje pozitivnih društvenih vrijednosti.

 

 

Osim senzornih projekcija u sklopu projekta U istom filmu održavaju se i radionice GIF animacija, emoji-ja i digitalne fotografije, a radovi s radionice bit će predstavljeni i na izložbi koja će pratiti senzorne projekcije u zainteresiranim POU-ima i Kinu Valli.

Na kraju projekta bit će održana i fokus grupa na temu analize sadašnje situacije i mogućih preporuka na lokalnoj i regionalnoj razini za donošenju nove, treće Istarske kulturne strategije (2021.). Ovom se aktivnošću omogućava održivost projekta i senzibilizacija šire i stručne javnosti na potrebu za ravnopravnim pristupom i dostupnosti kulture.

Projekt se provodi u razdoblju od srpnja 2021. do srpnja 2022. te je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nositelj projekta je udruga Metamedij, a partneri su Škola za odgoj i obrazovanje Pula i Javna usanova Pula Film Festival.

 

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback