29/12 2023

“U istom filmu – korak dalje” – završetak projektnih aktivnosti

Novosti, U istom filmu – korak dalje

Udruga Metamedij uspješno je kraju privela još jedan projekt – “U istom filmu – korak dalje” koji je sufinanciran od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Partneri na projektu bili su Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a njegova provedba trajala je od 1. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

 

 

Sa željom da olakšamo sudjelovanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u socijalnim interakcijama, društvenim događajima i kino projekcijama, odlučili smo prilagoditi sadržaje njihovim potrebama i specifičnostima. Čak i u današnje vrijeme neki od njih nisu nikad posjetili kino, što dovoljno govori o tome koliko je u praksi takvih sadržaja. Iz tog razloga, jedna od projektnih aktivnosti bile su senzorne kino projekcije organizirane u suradnji s Kinom Valli i drugim pučkim otvorenim učilištima diljem Istre te u Čakovcu. Do sad je prikazano devet različitih filmova: Mama Muu se vraća kući, Cvrčak i mravica, I miševi idu u Raj, Roza i kameni trol, Živživotinja, Tabaluga, Gordon & Paddy, Nikica: kako je sve počelo te Koya i nestašni predmeti. Organizirano je sedamnaest kino projekcija koje je posjetilo preko tisuću tristo posjetitelja. Održavanje senzornih projekcija planirano je nastaviti te je već dogovoreno još najmanje dvadeset i četiri projekcije u Puli, Rovinju, Labinu i Buzetu.

 

 

Središnju aktivnost projekta “U istom filmu – korak dalje” predstavlja izrada Metodičkih smjernica za organizaciju i vođenje kulturno-umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te Metodološkog okvira za održavanje senzornih kinoprojekcija za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama senzorne integracije i ostalim utjecajnim teškoćama, na hrvatskom i engleskom jeziku. Cilj izrade bio je omogućiti i olakšati pripremu i provedbu prilagođenih kulturnih sadržaja kroz primjenu univerzalnog dizajna te veću dostupnost kulturnih sadržaja marginaliziranim skupinama stvarajući inkluzivno okruženje, pružajući na taj način podršku socioemocionalnom, jezičnom i kognitivnom razvoju te jačanju samopouzdanja djece i mladih s teškoćama u razvoju. Univerzalni dizajn se odnosi na oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja. U izradi je sudjelovalo četiri stručnjaka. Metodičke smjernice bile su predstavljene u galeriji Novo 24. listopada 2023. godine te se mogu preuzeti na web stranici Metamedija.

 

Udruga Metamedij djelovala je i na području zagovaranja promjene kulturnih politika s ciljem stvaranja inkluzivnijeg društva, na participativan način, odnosno, u suradnji s ranjivim skupinama. Održane su panel rasprava i konferencija “Korak do kulture” o pravu na kulturu i potrebama u kulturi osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju, utjecano je na donositelje odluka na regionalnim i lokalnim razinama donesenim preporukama za izradu plana razvoja kulture u domeni prilagodbe sadržaja za osobe s invaliditetom i uključivanjima na javnim savjetovanjima. Osim toga održana je i besplatna interaktivna radionica o zagovaranju pod vodstvom Mladena Majetića s ciljem osnaživanja sudionika da se bave problemima kojima su okruženi putem kampanja javnog zagovaranja.

 

 

Aktivnosti u sklopu projekta uključivale su i stručnim kadrom vođene kreativne radionice fotografije i animacije, prilagođene ciljanoj skupini te su nastali radovi polaznika predstavljeni na izložbama diljem Istre i u Zaboku. Na radionicama animacije osmišljene su priče pretočene u kolaž čineći određeni kadar koji je zatim pretvoren u GIF, dok su na radionicama digitalne portretne fotografije učenici imali priliku koristiti fotoaparat, rasvjetu i različite objektive. Na taj način djeca i mladi s teškoćama u razvoju mogu aktivno sudjelovati, ne samo kao publika, nego i kao kreativci i umjetnici. Održane su dvije radionice izrade GIF-ova u rujnu – u Puli sa dvanaest učenika i u Krapinskim Toplicama sa deset učenika te u Čakovcu u listopadu, radionica digitalne portretne fotografije sa devetnaest učenika. Putujuća izložba održana je u Zaboku 10.11., Rovinju 16.11., Buzetu 23.11., Puli 06.12. te u Labinu 14.12.

 

 

 

 

 

Održane su i edukacije za stručnjake za odabir odgovarajućih filmova senzornih kino projekcija pod vodstvom Eve Brlek, 3. i 18. svibnja te u području umjetnosti i kulture 12. i 26. listopada 2023. pod vodstvom Vanje Marković, edukacijske rehabilitatorice i Lee Radolović, logopetkinje.

Edukativne i savjetodavne aktivnosti koje su osmišljene za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te stručnjake iz različitih područja imaju veliki potencijal i za daljnji razvoj i primjenu, jer omogućavaju prilagodbu niza kulturnih područja u cijeloj Hrvatskoj, pa i šire.

 

 

 

 

 

Edukativne i savjetodavne aktivnosti koje su osmišljene za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te stručnjake iz različitih područja imaju veliki potencijal za daljnji razvoj i primjenu jer omogućavaju prilagodbu niza kulturnih područja u cijeloj Hrvatskoj, pa i šire.

 

Projekt “U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

RSS 2.0 | trackback