25/03 2021

Predstavljanje publikacije “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri” u MMC-u Rovinj

MI+ platforma, Novosti

Predstavljanje publikacije istraživanja “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri: izvještaj o rezultatima sociološkog istraživanja” kojega su u sklopu projekta Mi plus proveli doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković bit će održano u petak, 26. ožujka 2021. u 14:00 sati u MMC-u u Rovinju.
Istraživanje je imalo za cilj utvrditi obrasce kulturnih potreba i kulturne potrošnje mladih i prigodne populacije odraslih na području Istarske županije. Radi preciznijeg kreiranja projektnih programa i sadržaja u nezavisnoj kulturi, željelo se ispitati kakve bi sadržaje mladi voljeli posjećivati u organizaciji udruga u lokalnoj zajednici. U tu svrhu kreiran je anketni upitnik koji je sadržavao nekoliko specifičnih skala i dimenzija nužnih za precizno mapiranje kulturne potrošnje, kulturnog kapitala i preferencija. Prikupljanje podataka odvijalo se tijekom zime i proljeća 2020. godine, a anketni upitnik je bio distribuiran srednjim školama iz Istarske županije te, kako bi se zahvatila šira populacija odraslih, putem lokalnih medija i društvenih mreža. U konačnici, ispunilo ga je 644 ispitanika.
Na predstavljanju će govoriti: Marko Paliaga (gradonačelnik Rovinja), Dubravka Svetličić (ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja), Vladimir Torbica (pročelnik UO za kulturu i zavičajnost IŽ), Aleksandra Vinkerlić (Istarska kulturna agencija), Marino Jurcan (Udruga Metamedij), dr. sc. Krešimir Krolo (autor istraživanja), dr. sc. Željka Tonković (autorica istraživanja), Valentina Orbanić (predsjednica Savjeta mladih Grada Rovinja), Gaia Radić (umjetnica), Gordana Radetić Berić (profesorica, SŠ Zvane Črnja, Rovinj) i Emil Nimčević (ravnatelj Strukovne škole Eugena Kumičića, Rovinj). Predstavljanje će moderirati Marijeta Bradić (Udruga Metamedij).
Zbog ograničenog broja mjesta mole se zainteresirani da se prijave putem maila mmlab@metamedia.hr do četvrtka, 25. ožujka 2021. u 12 sati.
Predstavljanje će biti moguće pratiti uživo putem video veze na Facebook stranici udruge Metamedij:

Istraživanje su organizirali udruga Metamedij i Istarska kulturna agencija IKA-ACI u sklopu projekta Mi plus, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Poveznica na sažetak istraživanja:
http://www.miplus.hr/novosti/prezentacija-istrazivanja-kulturnih-potreba-i-interesa-gradana/?fbclid=IwAR3rCvf_wVIZoqRH3huGfxQscG5ibt3pToI-bz4oL0H3Qr_OUtdYbVDmjeE

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback