18/05 2022

Završne radionice projekta Mladi na mreži

Mladi na mreži, Novosti

Online predavanjem „Gig ekonomija“ izv. prof. dr. sc. Željke Tonković nastavlja se u petak, 20. svibnja, u Tehničkoj školi Pula provedba participativnih aktivnosti u sklopu projekta „Mladi na mreži“ pulske Udruge za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij. Učenici će pogledati video lekciju o mogućnostima postizanja osobnog uspjeha kreiranjem sadržaja na društvenim mrežama (npr. influenceri), nakon koje će biti povedena rasprava.

 

U Srednjoj školi „Vladimir Gortan“ Buje narednog će tjedna, točnije u ponedjeljak (23. svibnja) i srijedu (25. svibnja), također biti održana dva online predavanja uz naknadnu diskusiju – „Gig ekonomija“ i „Medijska pismenost/medijske kompetencije“ doc. dr. sc. Krešimira Krole. U potonjoj video lekciji obrađeni su načini prikazivanja ideala tijela na društvenim mrežama i općenito u medijima te stvaranje iskrivljenih predodžbi. Tijekom oba susreta na video linku pridružit će se i predavač, koji će odgovarati na pitanja učenika/ca te im pojasniti i približiti ovu kompleksnu problematiku.

 

Narednog petka, 27. svibnja, online predavanje „Medijska pismenost/medijske kompetencije“ bit će održano i za učenike Tehničke škole Pula, a njime završavaju participativne aktivnosti u sklopu projekta.

 

Kalendar događanja svibanj 2022

 

Projekt Mladi na mreži adresira problem manjka motivacije i navika kod mladih za sudjelovanje u kulturno-umjetničkim programima, online edukacijskim programima te participativnim projektima koji omogućuju preobrazbu iz pasivnih konzumenata u aktivne stvaratelje, kritičare i komentatore. Ciljevi su povećanje socijalne uključenosti kroz suvremenu kulturu i umjetnost, poticanje participacije, osobnog razvoja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena putem korištenja novih medija i tehnologija, te unapređenje kreativnih i socijalnih vještina zahvaljujući zanimljivim i prilagođenim kanalima, platformama i formatima. Provodi od lipnja 2021. do lipnja 2022. godine te će u tom vremenskom periodu 200 mladih biti motivirano za sudjelovanje u kulturno-umjetničkim projektima i educirano za online sadržaje koji ih zanimaju. Osim toga, pružena će im biti sva stručna, tehnička i mentorska podrška za razvoj participativnih umjetničkih projekata.

 

Vrijednost projekta je 463.988,06 kuna, od čega iznos od 394.389,85 kuna (85%) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, dok je iznos od 69.598,21 kuna (15 %) sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Više informacija o EU fondovima moguće je pronaći na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr ili www.esf.hr.

 

Sadržaj objave za medije isključiva je odgovornost Udruge za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij.

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS 2.0 | trackback