Suzana Jašić

28/05 2019

Započele radionice „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba”

MI+ platforma, Novosti