03/12 2010

Održana sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

Metamedia set

Savjet za razvoj civilnoga društva 22. studenoga 2010. održao je svoju petu sjednicu u ovom sazivu. Sukladno Poslovniku Savjet je osnovao tri radne skupine Savjeta (za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika, za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga društva te za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i podsektorsku suradnju). Za rad u pojedinim radnim skupinama iskazan je veliki interes, kako članova i zamjenika članova Savjeta tako i vanjskih stručnjaka, a uskoro će se održati pojedinačni sastanci radnih skupina.

Na sjednici je predstavljen i prvi nacrt Metodologije dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro te su članovi Savjeta pozvani da do 6. prosinca 2010. daju svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i komentare nakon čega će nacrt biti upućen u postupak savjetovanja za zainteresiranom javnošću. Na istoj sjednici Savjet je na zamolbu Ministarstva pravosuđa u Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima izabrao Martinu Čarija iz udruge B.a.B.e. Također, u Sektorski nadzorni odbor programa IPA, komponenta IV. – Razvoj ljudskih potencijala (područje zaštite prava žena), na zamolbu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, izabrana je Sanja Sarnavka iz udruge B.a.B.e. Članovi Savjeta pozvani su da do sljedeće sjednice Savjeta predlože predstavnika organizacija civilnoga društva u Savjetodavni odbor TACSO-a (tehnička pomoć organizacijama civilnoga društva).

RSS 2.0 | trackback