06/07 2011

Vlada usvojila izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva

Novosti

Na sjednici održanoj 01. srpnja 2011. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, s preporukama za unaprjeđenje sustava dodjele spomenutih potpora.

Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog vida financijske ili nefinancijske potpore, a na temelju dostavljenih izvješća, možemo utvrditi kako je organizacijama civilnog društva, iz javnih izvora na nacionalnoj razini, u 2010. ukupno dodijeljeno 489.012.308,40 kn.
Novina u ovogodišnjem izvješću je cjeloviti pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode i prema tijelima državne uprave koja su ih financirala.

Više
Foto

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback