06/12 2011

Uključi se u Clubture

Novosti

Rok: 16. 01.2012.

Pozivamo sve udruge / neformalne inicijative / umjetničke organizacije koje još NISU stekle uvjete za članstvo u mreži Clubture da se prijave za 12. krug Clubture razmjene i suradnje s programima i projektima koji s realizacijom započinju najranije 15. ožujka, a završavaju najkasnije 15. prosinca 2012. godine.

Pijedlozi za 12 krug primaju se najkasnije do 16. siječnja 2012. Prijedlozi stigli nakon navedenog datuma, neće se uzeti u obzir.
Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevimaSaveza koji su dostupni na web-siteu: www.clubture.org

Najkasnije do navedenog roka potrebno je isključivo putem e-maila na adresu clubture@gmail.com dostaviti prijedlog projekta u obliku odgovora na pitanja navedena u Prijavi za predlaganje projekata s pripadajucim budžetom.

SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata. Ovo je drugi poziv koji je otvoren isključivo za organizacije koje do sada nisu ostvarile pravo članstva.

Organizacije koje su do sada sudjelovale kao nositelji suradničkih projekata ili su na drugi način postale članicama Clubturea, pozvane su da predlože suradničke projekte u srpnju 2011. godine.

SU Klubtura je na temelju prikupljenih prijedloga putem prvog poziva iz srpnja 2011. koji su zadovoljili principe i model suradnje kroz “Clubture-HR program” kreirala projektni prijedlog s kojim je zatražila financiranje na natječajima za financiranje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.
Nakon prikupljanja prijedloga projekata u drugom pozivu, od svih predlagatelja bit će zatraženo detaljno definiranje projekata, a konačnu odluku o tome koji će se projekti financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u veljači 2012. godine.

Više o prijavi, pogledajte OVDJE

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback