24/04 2015

U tijeku je multidisciplinarna radionica “Ne/vidljiva Istra”

Metamedia Lab, Novosti

U sklopu međunarodnog projekta „In/Visible Cities: Urban Multimedia Festival“, udruge Metamedij (Pula) i Zona (Poreč) te Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizirale su multidisciplinarnu radionicu „Ne/vidljiva Istra“ koja se održava od 19. do 25. travnja 2015. godine u Centru za mlade Poreč te Društvenom centru Rojc u Puli.

metamedij

Program radionice osmišljen je na način da se sudionicima, od kojih se nekolicina sa spomenutim gradovima susrela prvi put, na jedinstven način približe gradski prostori. Četrnaest sudionika, stručnjaka iz područja dizajna, arhitekture, povijesti, etnologije, ekologije te kulture i turizma, imalo je zadatak promišljati o načinu povezivanja uspomena i doživljaja stanovnika s fizičkim prostorima u gradovima Puli i Poreču. Propitivali su kako nove tehnologije mogu doprinijeti osvještavanju i jačanju lokalnog identiteta, promjeni odnosa stanovnika prema gradskom prostoru te njegovom aktivnom oživljavanju.

poreč

Uvodno su u Poreču održana predavanja etnologinje dr.sc. Ivone Orlić i njezinog gosta Antuna Tončija Tomičića na temu sjećanja, uspomena vezanih uz gradske prostore te o kulturnom identitetu i održivom turizmu kojeg je održala doc.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac. Prezentaciju studija slučaja novih urbanih narativa vodila je Petra Počanić. Program se nastavio u Puli gdje je prof.emeritus Miroslav Bertoša s polaznicima podijelio svoje prve uspomene vezane za Pulu. O nevidljivim zgradama i prostoru Muzila, kratki osvrt dao je Emil Jurcan iz zadruge Praksa.

Zadatak „Čitanje grada“ te razgledavanje prostora podzemnih tunela Zerostrasse u Puli, štinjanske tvrđave Grosso, prostora Monumenta i Zonki, pružili su novu percepciju i interpretaciju ne/vidljivih  gradskih prostora te su otvorili osjetila sudionika ne bi li osjetili puls i atmosferu gradova Poreča i Pule.

monumenti

Krajnji rezultat sedmodnevne intenzivne radionice izrada je koncepta interaktivne mobilne ili web aplikacije koja će potaknuti, prikazati povezanost između stanovnika i samih gradskih prostora. Realizacija prototipa aplikacije planirana je u prosincu ove godine.

Projekt “In/Visible cities – Urban Multimedia Festival” sufinanciran je sredstvima EU kroz program Kreativna Europa, talijanske regije Friuli Venezia Giulia te Ministarstva kulture RH. Nositelj projekta je talijanska udruga Quarantasettezeroquattro (Gorizia). Uz udrugu Metamedij i Zona te Zakladu za poticanje partnerstva i civilnog društva, projekt provodi još devet organizacija iz Europe.

———————————————————————————————————————–

As a part of the international project “In / Visible Cities: Urban Multimedia Festival”, associations Metamedij (Pula) and Zone (Poreč) and the Foundation for Partnership and Civil Society Development have organized a multidisciplinary workshop “In / Visible Istria”, that is held from 19th to 25 April 2015 at the Centre for Youth Poreč and Social Center Rojc in Pula.

Fourteen participants, experts from the fields of design, architecture, history, ethnology, ecology, and culture and tourism, had the task to think about how to connect the memory and experience of residents with physical spaces in the cities of Pula and Poreč. Also, they questioned how can new technologies contribute to raising awareness and strengthening local identity, change the attitudes of residents towards the city and the possibility of its active revival.

In Poreč, first lecture was held by ethnologist Ph.D. Ivona Orlić and her guest Antun Tonči Tomičić on the topic of memories related to urban spaces. The second one about cultural identity and sustainable tourism was led by Ph.D. Kristina Afrić Rakitovac. The presentation of case studies of new urban narratives was carried by Petra Počanić. The program continued in Pula where Prof. Emeritus Miroslav Bertoša shared his first memories of Pula with the participants of the workshop. About invisible buildings and space Musil, a brief overview was given by Emil Jurcan from the cooperative Praksa.

The task of “Reading the city” and a tour of the underground tunnels Zerostrasse in Pula, fortress Grosso in Štinjan, the spaces of Monumenti and Zonke, provided a new perception and interpretation of in / visible urban spaces and have opened the senses of participants in order for them to feel the pulse and the atmosphere of Poreč and Pula.

The result of a seven-day intensive workshop is the production of the concept for interactive mobile or web application that will inspire, display a correlation between the residents and city spaces. The realization of a prototype application is planned in December this year.

“In / Visible cities – Urban Multimedia Festival” is co-financed by the EU through the program Creative Europe, the Italian region of Friuli Venezia Giulia and the Ministry of Culture of The Republic of Croatia. The project leader is the Italian Association Quarantasettezeroquattro (Gorizia). Beside the association Metamedij, Zone and the Foundation for Partnership and Civil Society Development from Croatia, the project involves another nine organizations from Europe.

 

 

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback