25/11 2021

U istom filmu – Održane radionice GIF animacija,  emojija i digitalne fotografije u Školi za odgoj i obrazovanje Pula

Novosti

U cilju osiguranja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u kulturnom životu zajednice, u suradnji sa Školom za odgoj i obrazovanje Pula te Javnom ustanovom Pula film festival, udruga Metamedij je osmislila projekt naziva U istom filmu kojim aktivno doprinosi omogućavanju veće dostupnosti kulturnih sadržaja za ciljanu skupinu koju čine djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

U sklopu projekta u studenom 2021. održane su dvije kreativne radionice za učenike Škole za odgoj i obrazovanje Pula. Dvodnevna radionica GIF animacija i emojija održana je 9. i 10. studenog 2021. pod vodstvom dizajnerskog kolektiva NJI3 (Franka Tretinjak i Dina Milovčić) iz Zagreba, dok je radionicu digitalne fotografije vodio Ivan Idžojtić od 11. do 12. studenog 2021. Radovi nastali na radionicama bit će predstavljeni i na izložbi koja će pratiti senzorne projekcije u zainteresiranim POU-ima i kinu Valli.

„Značaj ovakvih radionica je, među ostalim, u tome da kao izvor novih znanja i vještina djeca s teškoćama u razvoju nisu ograničeni samo na osobe iz svoje svakodnevne neposredne blizine – svoje članove obitelji i učitelje. Naime, uključenost djece s teškoćama u razvoju, posebno kada se radi o djeci s višestrukim teškoćama, u organizirane oblike provođenja slobodnog vremena izuzetno je niska u usporedbi s uključenošću populacije djece tipičnog razvoja. Razlozi tome su višestruki, i postoje kako na strani samih izvoditelja tih aktivnosti koji se često ne osjećaju spremnima za rad s djecom s teškoćama, tako i na strani roditelja koji su često neskloni uključivati svoju djecu u izvanškolske aktivnosti zbog straha da se s njima neće znati raditi ili da neće biti prihvaćena.

„To znači da ova djeca ostaju zakinuta za veoma vrijedna iskustva koja bi im omogućila da povećaju svoje kompetencije i prošire horizonte, steknu nove interese i stvore nove socijalne odnose. Ovakve radionice izuzetno su vrijedan korak ka izjednačavanju mogućnosti djece s teškoćama u razvoju s mogućnostima koje imaju djeca tipičnog razvoja, budući kroz posebno strukturirane aktivnosti i pod vodstvom pripremljenih i kompetentnih kreativaca mogu razviti nove vještine i realizirati svoje potencijale.

„Za realizaciju ovakvih aktivnosti izuzetno je važna suradnja s organizacijama civilnog društva, kako, kako sam i ranije spomenula, djeca s teškoćama u razvoju izađu van okvira svoje svakodnevice i nekolicine ljudi koji ih okružuju. Civilno društvo uvijek je pronalazilo energije i interesa za uključivanje u projekte usmjerene na kreiranje novih mogućnosti za djecu s teškoćama u razvoju. Svaku od tih aktivnosti iznimno cijenimo, a posebno su nam dragi inovativni projekti poput projekta „U istom filmu“ kroz koji po prvi puta u Istru dovodimo senzorne kino projekcije i kroz koji se, kao i kroz prethodni projekt u organizaciji Udruge Metamedij, pokušava premostiti ogromna diskrepanca između potreba osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju za uključenošću u kulturne aktivnosti i ponude takvih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i inkluzivno orijentirane. Škola sama je davno prestala biti jedini i isključivi nositelj razvoja kompetencija i interesa. Stoga je nužno njegovati sinergiju s organizacijama civilnog društva kako bi zajedničkim aktivnostima obogatili jedni druge.

„Rado bi vidjeli nastavak ovog projekta u vidu senzorno prilagođenih kazališnih predstava, kao i nastavak radionica koje su vezane uz nove medije. I djeca i mladi s teškoćama u razvoju, kao i njihovi vršnjaci, svoje interese usmjeravaju na ono što je u datom vremenu popularno i poticajno. Zadatak je škole da takve interese prepozna i na njima gradi svoju odgojno-obrazovnu misiju’’, kazala je Vanja Marković, pedagoginja iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula.

„Radionica je koncipirana u dva dijela i odvila se kroz dva dana u trajanju prilagođenom tempu rada polaznika. U prvom dijelu je fokus bio na GIF animaciji, a u drugom su polaznici imali priliku napraviti svoje stickere koji se uz emojije koriste u svakodnevnoj komunikaciji putem društvenih mreža. Prije početka individualnog, a kasnije i grupnog rada je kroz prezentaciju predstavljena kratka povijest GIF-a kao medijja. Cilj radionice bio je da svaki polaznik napravi svoj autorski GIF te usvoji osnove izrade animacije, tehnikom fotografiranja malih pomaka elemenata izrađenih od kolaža, na temu životinja. Materijali korišteni na radionici unaprijed su pripremljeni kako bi se djeca s teškoćama u razvoju što lakše snalazila i usmjerila na izražavanje vlastitih ideja. Polaznici su s velikim interesom pristupili prvom zadatku te uz pomoć voditeljica i nastavnika izradili životinje u tehnici kolaža, nakon čega su one zajednički animirane i digitalizirane. U drugom dijelu radionice svatko je imao zadatak od vlastitog fotografiranog portreta napraviti sticker, pri čemu su svi pristupili zadatku na jedinstven način, a pripremljeni materijali omogućili su zajednički nazivnik rezultata koje će biti moguće vidjeti na izložbi“, izjavile su voditeljice radionica Franka Tretinjak i Dina Milovčić.

„Kroz dva dana radionice digitalne fotografije polaznici su imali priliku da vide i isprobaju profesionalne fotoaparate, izrađivati 3D skenove lica, odnosno portretiranje pomoću LiDAR tehnologije, zatim crtati sa svjetlom i primijetiti razliku na svojim licima ovisno o smjeru i intenzitetu svjetla. Učenici su bili zainteresirani, sudjelovali su tijekom cijele radionice i svaki polaznik je isprobao svaki od segmenata kojima smo se bavili. Kroz igru i isprobavanje izradili smo fotografije na kojima su učenici “crtali” svjetlom i 3D portrete svih sudionika radionice. Fotografije možemo isprintati i prikazati na izložbi, a 3D portrete pokazati u digitalnom izdanju. Ne smijem zaboraviti reći koliko su profesori pomogli u čitavom procesu ove kratke edukacije“, objašnjava voditelj radionice digitalne fotografije Ivan Idžojtić.

Na kraju projekta bit će održana i fokus-grupa na temu analize sadašnje situacije i mogućih preporuka na lokalnoj i regionalnoj razini za donošenju nove, treće Istarske kulturne strategije (2021.). Ovom se aktivnošću omogućava održivost projekta i senzibilizacija šire i stručne javnosti na potrebu za ravnopravnim pristupom i dostupnosti kulture.

RSS 2.0 | trackback