15/02 2023

U istom filmu – korak dalje: Počela radionica o zagovaranju u DC-u Rojc

Novosti, U istom filmu – korak dalje

U sklopu projekta “U istom filmu – korak dalje”, Udruga Metamedij organizira besplatnu interaktivnu radionicu o zagovaranju za udruge iz područja socijalne skrbi i kulture koja je s radom počela u srijedu 15. i traje do petka 17. veljače, u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc. Na radionici pod vodstvom Mladena Majetića koja će sva tri dana trajati od 9:00 do 17:00 sati, pojašnjavat će se uloge različitih aktera u demokratski uređenom društvu, procesi i elementi nužni za efikasno utjecanje na planiranje i provođenje javnih politika. Sudionike/ce će se voditi kroz pripremu i doradu svih segmenata planiranja kampanje javnog zagovaranja te njezine provedbe. Osim rada na znanjima i vještinama izravno vezanim za kampanje javnog zagovaranja, iskustveno će se proraditi na određenim dimenzijama s kojima se sudionici/ce susreću te ih dodatno osnažiti za djelovanje u areni zagovaranja progresivnih promjena.

 

 

Rezultati rada poslužit će za detaljnu razradu i planiranje provedbe onih mjera kojima će se sinergija udruga sudionica kroz javnozagovaračke i lobističke akcije unaprijediti u svim relevantnim segmentima. Polaznici trebaju sudjelovati u svim segmentima radionice jer će se znanja, vještine i plan akcije graditi na temelju iskustava u prethodnim dijelovima radionice.

 

Ciljevi radionice su pružiti uvod u pojam lobiranja i javnog zagovaranja, koji polaznicima omogućuje razumijevanje pojmova vezanih za aktivno građanstvo i društveno uređenje. Također, povezat će se razna znanja i pojmovi bez kojih je teško provoditi uspješne kampanje zagovaranja promjena u areni institucija i struktura, politika i zakona, te stavova i ponašanja. Osim što će se mapirati i analizirati razine izrada politika i upravljanja provedbama politika, segmentirat će se tenutna mapirana stvarnost prema legislativnom okviru, ali i analizirati i mapirati relevantni akteri (institucije, organizacije, pojedinci/ke) za unaprjeđenje institucionalnog okvira. Mapirat će se i prioriteti za djelovanje i adekvatni scenariji javnozagovaračkih i lobističkih akcija te hijerarhija ciljeva kampanje javnog zagovaranja. Polaznicima će se približiti strategije i načini kojima mogu ishoditi pozitivne promjene, nakon čega će se mapirati konkretiziran plan kampanje za ciljano djelovanje u sva tri segmenta u areni javnog zagovaranja. Na kraju, polaznicima će se omogućiti da na temelju dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih ciljeva kampanje isplaniraju komuniciranje s medijima i ciljanim segmentima javnosti.

 

 

Pritom se iskustveno želi osnažiti polaznike/ce za bavljenje problemima koji ih okružuju, jer imaju pravo i legitimitet zahtijevati promjene. Omogućit će im se da porade na svojim osobnim pozicijama i prepoznaju razine negiranja koje blokiraju društvene promjene, kao i da kreiraju atmosferu u kojoj će moći primijeniti svoja znanja i iskustva. Radionicom ih se ujedno želi motivirati na angažman u implementacijskim timovima koji bi sinergijski djelovali i provodili javnozagovaračke i lobističke aktivnosti isplanirane na radionici.

 

 

O PREDAVAČU:

 

Mladen Majetić radi već dulji niz godina kao nezavisni konzultant, u statusu senior konzultanta, sa srednjim i najvišim rukovodstvom međunarodnih nevladinih organizacija, međuvladinih organizacija te povremeno i profitnih poduzeća i udruga, lokalnim i središnjim državnim tijelima, pravosuđem i parlamentom, policijom i sigurnosnim službenicima u balkanskim ili srednjoazijskim zemljama. U svojstvu senior konzultata vodio je postupke strateškog planiranja, procjene potreba, stvaranja međusektorskog partnerstva, te upravljanja i provedbe složenih višesektorskih programa. Bio je posvećen radu u/s neprofitnim organizacijama na transformaciji sukoba, zaštiti i promociji ljudskih prava, izgradnji mira i pomirenju u okruženju prije i nakon sukoba, razvoju zajednice, društva i lokalne uprave, jačanju institucija i vladavine prava, izgradnji kapaciteta civilnog društva i kapaciteta za sudioničku demokraciju. Radio je za TACSO Croatia, CARE International, Švedski Helsinški Odbor, Documentu – centar za suočavanje s prošlošću, International Rescue Committee Croatia, UNHCR, International Committee of Red Cross, Croatian Business Council for Sustainable Development i mnoge druge.

 

Provedba projekta čija je vrijednost 45.000,00 eura, počela je prvog dana rujna 2022. godine, a trajat će do 30. studenog 2023. godine. Kontakt osoba je Marino Jurcan iz udruge Metamedij.

 

Projekt „U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

 

RSS 2.0 | trackback