22/09 2010

Trening o strateškom razvoju NVO-a

Metamedia set

Prvi modul, u trajanju od jednog dana, održat će se 27. listopada 2010., a drugi, u trajanju od tri dana, tijekom proljeća 2011. Rok prijave: 10.10.2010.

TACSO ured u Hrvatskoj objavljuje trening “Strateški razvoj organizacija
civilnog društva – Uvod u vođenje i upravljanje – alati i praksa”. Trening
će se održati u Splitu, u dva modula.

Prvi modul, u trajanju od jednog dana, održat će se 27. listopada 2010., a drugi, u trajanju od tri dana, tijekom proljeća 2011.

Zainteresirani predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva trebaju ispuniti prijavni_obrazac.doc i poslati ga na e-mail adresu prijava.hr@tacso.org do 10. listopada 2010. (16 sati).

Prijave se primaju isključivo na navedenu e-mail adresu s naznakom u naslovu “Prijava za sudjelovanje u treningu “Strateški razvoj organizacija civilnog društva”.

Svi prijavljeni bit će obaviješteni o primitku na trening najkasnije do 20. listopada 2010. godine.

Troškove treninga (osim putnih troškova i smještaja) snose udruge Autonomni
centar – ACT i Split zdravi grad te TACSO ured u Hrvatskoj.

Preuzeto sa http://h-alter.org/

RSS 2.0 | trackback