tradicija

06/11 2017

Javna predavanja u okviru radionice Remiks identiteta 4

Metamedia set, Metamusic studio

09/10 2016

Digitalna manufaktura / Tracking tradition

Metamedia Lab, MI+ platforma, Novosti