Timisoara2021

29/10 2018

Izvan okvira očiglednog | O umjetnosti, znanosti i tehnologiji u kodiranim društvima

MI+ platforma, Novosti