Program Život na internetu

09/06 2017

PROGRAM – Život na internetu: radionica spekulativne dizajnerske prakse

Metamedia Lab, Novosti