predavanja

09/02 2022

Novomedijski kultivator | Predavanje Josipe Škrapić u Gimnaziji Pula

Novomedijski kultivator

31/10 2019

Novomedijski kultivator | predavanja Sare Salamon, Hrvoja Spudića i Tina Dožića

Novomedijski kultivator, Novosti

06/11 2017

Javna predavanja u okviru radionice Remiks identiteta 4

Metamedia set, Metamusic studio

15/08 2017

Predavanja u okviru festivala Media Mediterranea 19

Media Mediterranea, Novosti

29/06 2017

Posljednji blok predavanja u sklopu radionice Život na internetu

Metamedia Lab, Novosti