otvoreni grad

08/09 2016

Predstavljanje rezultata radionice spekulativnog dizajna u sklopu projekta Otvoreni grad

Metamedia Lab, Novosti

25/05 2016

Počinje radionica spekulativnog dizajna u Puli

Metamedia Lab, Novosti