Objekti u prostoru: radionica spekulativne dizajnerske prakse

08/09 2016

Predstavljanje rezultata radionice spekulativnog dizajna u sklopu projekta Otvoreni grad

Metamedia Lab, Novosti