novomedijski kultivator

05/02 2024

Novomedijski kultivator | Radionica instant kompozicije s Dorom Brkarić

Novomedijski kultivator

02/05 2023

Novomedijski kultivator: Učenici Tehničke škole Pula razgledali izložbe 25. Media Mediterranea festivala

Novomedijski kultivator, Novosti

22/12 2022

Održan projekt Novomedijski kultivator 2022

Novomedijski kultivator, Novosti

15/03 2022

Novomedijski kultivator | Radionica GIF animacija u Gimnaziji Pula

Novomedijski kultivator

09/02 2022

Novomedijski kultivator | Predavanje Josipe Škrapić u Gimnaziji Pula

Novomedijski kultivator

16/11 2021

Novomedijski kultivator | Predavanje ”Kreiranje virtualnih svjetova pomoću 3D modeliranja” Gaije Radić

Novomedijski kultivator

21/10 2021

Novomedijski kultivator | Predavanja umjetnica Gaije Radić i Josipe Škrapić

Novomedijski kultivator, Novosti

25/11 2020

Novomedijski kultivator – Najbolji GIF-ovi Raula Poldrugovca i Ane Crnobori

Novomedijski kultivator, Novosti

02/03 2020

Učenici pulske Tehničke škole u posjetu udrugama u DC-u Rojc

Novomedijski kultivator

02/12 2019

Metamedijator + Novomedijski kultivator – studijski posjet Rijeci

Novomedijski kultivator, Novosti