mmlab

11/01 2019

Najava novog albuma “Remix identiteta 5”!

Metamedia Lab, Metamusic studio, Novosti

19/07 2018

Otvorenje izložbe spekulativnog dizajna „Nature VS. Nurture“

Metamedia Lab, Novosti

21/07 2017

Život na internetu: projekti

Metamedia Lab

29/06 2017

Posljednji blok predavanja u sklopu radionice Život na internetu

Metamedia Lab, Novosti

18/11 2016

Digitalna manufaktura: prezentacija radova

Metamedia Lab, MI+ platforma, Novosti

09/10 2016

Digitalna manufaktura / Tracking tradition

Metamedia Lab, MI+ platforma, Novosti