maja grakalić

10/08 2022

Radionica i izložba spekulativnog dizajna ”Into Blue Futures”

Metamedia Lab

02/06 2022

OTVORENE PRIJAVE | Into Blue Futures: spekulativna radionica strateškog predviđanja

Metamedia Lab