Kulturistra

23/11 2017

Lajk za kulturu – stvaranje sadržaja i promocija na društvenim mrežama

Novosti

26/11 2015

Završni dan medijskog kultivatora uz predavanje Anđela Jurkasa i javnu diskusiju “Kulturna kritika u novim medijima”

Metamedia set, Novomedijski kultivator, Novosti