javno-civilno partnerstvo

22/02 2019

Konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi

MI+ platforma, Novosti