Iva Koerbler

05/11 2014

Završna predavanja i javna diskusija “Medijskog kultivatora” udruge Metamedij

Metamedia set, Novomedijski kultivator, Novosti