edi cukerić

10/11 2017

Goran Farkaš i Edi Cukerić – izvješće s predavanja

Metamedia Lab

06/11 2017

Javna predavanja u okviru radionice Remiks identiteta 4

Metamedia set, Metamusic studio

30/10 2017

Remiks identiteta 4

Metamedia Lab, Metamedia Production, Metamusic studio, Novosti