drugo more

04/09 2020

Rezultati radionice spekulativnog dizajna predstavljeni na Sajmu 3N – Napusti normalne naprave

MM lab

23/10 2017

10. Clubture Forum

Media Mediterranea, Novosti

28/10 2016

Program konferencije

MI+ platforma