Anđelo Jurkas

26/11 2015

Završni dan medijskog kultivatora uz predavanje Anđela Jurkasa i javnu diskusiju “Kulturna kritika u novim medijima”

Medijski kultivator, Metamedia set, Novosti

26/10 2015

Medijski kultivator

Medijski kultivator, Novosti

21/10 2014

Medijski kultivator: Predavanje Anđela Jurkasa o glazbenoj kritici i pop kulturi

Medijski kultivator, Novosti