Anđelo Jurkas

26/11 2015

Završni dan medijskog kultivatora uz predavanje Anđela Jurkasa i javnu diskusiju “Kulturna kritika u novim medijima”

Metamedia set, Novomedijski kultivator, Novosti

26/10 2015

Medijski kultivator

Novomedijski kultivator, Novosti

21/10 2014

Medijski kultivator: Predavanje Anđela Jurkasa o glazbenoj kritici i pop kulturi

Novomedijski kultivator, Novosti