3d modeliranje

16/11 2021

Novomedijski kultivator | Predavanje ”Kreiranje virtualnih svjetova pomoću 3D modeliranja” Gaije Radić

Novomedijski kultivator

21/10 2021

Novomedijski kultivator | Predavanja umjetnica Gaije Radić i Josipe Škrapić

Novomedijski kultivator, Novosti