19/04 2016

Summer Sessions: otvoreni poziv za sudjelovanje na rezidencijalnom programu

Metamedia Lab, Natječaji, Novosti

Jeste li ambiciozni umjetnik na začetku karijere, prepun ideja i spreman ostvariti umjetnički projekt ovoga ljeta? Prijavite se na Summer Sessions i osvojite financijsku potporu udruge Metamedij za odlazak na rezidencijalni program koji će pokrenuti vašu umjetničku karijeru! Rezidencijalni programi bit će održani diljem svijeta: Nizozemska, Japan, Argentina, Kanada, Kina, Mađarska, Belgija, Engleska, Portugal.

Udruga Metamedij, neprofitna organizacija koja u suradnji s mladima potiče umjetničke i kulturne inicijative u području novomedijske umjetnosti i tehnologija, prva je organizacija iz Hrvatske koja će sudjelovati u mreži Summer Sessions tako što će sponzorirati i ugostiti po jednog umjetnika koji se prijave na rezidencijalni program.

Mreža za razvoj talenata

Summer Sessions je mreža za razvoj talenata koja organizira rezidencijalne programe za umjetnike u začetku karijere te nudi produktivnu atmosferu, kvalitetnu produkciju i stručni feedback – sve što je potrebno da pokrenete ili unaprijedite profesionalni umjetnički rad. Glavna ideja ovog međunarodnog rezidencijalnog programa je da organizacije sponzoriraju umjetnike iz njihove zemlje za odlazak u neku inozemnu organizaciju kako bi tamo razvijali svoj projekt.

Kroz program razvija se projekt od koncepta do rada koji je spreman za prezentaciju.

Svaki partner u mreži sponzorira barem jednog umjetnika te može ugostiti umjetnike ako želi. Mreža je decentralizirana: osim zajedničke on-line platforme koja predstavlja partnere, objavljuje poziv i prikuplja prijave, ne postoji centralna administracija koja stoji između sudionika mreže i umjetnika koji se prijavljuju.

Rezidencija traje otprilike 8 tjedana u periodu od 15. lipnja do 30. rujna 2016. U tom periodu umjetnici imaju za cilj realizirati svoj projekt do razine na kojoj se može javno predstaviti. Od članica koje primaju umjetnike se očekuje da omoguće uvjete za rad i ostale uvjete koji su nužni za realizaciju projekta.

Kome je namijenjen poziv?

Umjetnicima na začetku karijere (mlađi od 35 godina i/ili oni koji su diplomirali prije manje od 5 godina od vremena prijave) koji se bave novim medijima i inovativnim umjetničkim praksama koje koriste nove medije i tehnologiju.

Financijska potpora

Kako bi se uspostavili jednaki uvjeti za sudjelovanje na rezidencijama, Summer Sessions mreža nastoji standardizirati budžet za svakog umjetnika na programu. Potpora u iznosu od 3.000 eura bit će dodijeljena umjetniku za realizaciju projekta i produkciju rada.

Ilustracija – Noel Mirković

Prijave

Umjetnici se mogu prijaviti slanjem videa koji ukratko objašnjava projekt, potporu koja im je potrebna i zašto bi htjeli biti dio Summer Sessions programa.

Prijava se podnosi kroz on-line aplikaciju (http://www.summersessions.net).

  1. Snimite video u trajanju od 2 minute koji objašnjava vaš projekt.

  2. Postavite video na Youtube ili Vimeo (ne mora biti javno objavljen).

  3. Ispunite on-line obrazac za aplikaciju koji se nalazi na www.summersessions.net te odaberite Hrvatsku kao zemlju iz koje se prijavljujete.

Rok za prijavu je 16. svibnja 2016. Prijave poslane nakon isteka roka neće se razmatrati.
Za potporu udruge Metamedij prijaviti se mogu isključivo umjetnici iz Republike Hrvatske. Prijave se šalju na engleskom jeziku.

Postupak selekcije

Predselekcija: nakon zatvaranja poziva, sponzori evaluiraju prijave iz vlastite zemlje te odabiru kome će dodijeliti potporu.
Selekcija: nakon predselekcije, domaćini evaluiraju samo prijave koje su već odabrane od strane sponzora. Selekcija će biti izvršena početkom lipnja 2016.
Spajanje: nakon selekcije, sponzori, domaćini i odabrani umjetnik pregovaraju oko odluke gdje će se održati rezidencijalni program.

Organizacije koje primaju umjetnike na rezidencijalni program u 2016. godini

V2_ (Rotterdam, Nizozemska) – http://www.v2.nl
Kitchen Budapest (Budimpešta, Mađarska) – http://www.kitchenbudapest.hu
Interactive Media Design Lab, NAIST (Ikoma, Japan) – http://imd.naist.jp
Master in Technology and Aesthetics of Electronic Arts – National University of Tres de Febrero (Buenos Aires, Argentina) – https://maestriaenarteselectronicas.wordpress.com
WAMP (Yellowknife, Kanada) – http://wamp.ca
Chronus Art Center (Šangaj, Kina) – http://www.chronusartcenter.org
iMAL (Bruxelles, Belgija) – http://www.imal.org
Birmingham Open Media (Birmingham, Engleska) – http://www.bom.org.uk
Arguivo (Lisabon, Portugal) – http://www.arquivo237.com

Dodatne informacije o organizacijama koje sudjeluju u mreži dostupne su na: http://www.summersessions.net/partners

Udruga Metamedij

Metamedij je neprofitna organizacija koja u suradnji s mladima potiče umjetničke i kulturne inicijative u području novomedijske umjetnosti i tehnologija. Od 2001. godine bavi se unaprijeđenjem uvjeta za glazbenu i video produkciju i izdavaštvo mladih autora, razvojem
izvaninstitucionalnog obrazovanja mladih u području novomedijskih umjetnosti i medijske pismenosti, osnaživanjem civilnog sektora u cilju kreiranja javnih politika iz područja nezavisne kulture i politike za mlade te razvojem novih i inovativnih projekata kroz međusektorsku suradnju.
www.metamedia.hr

Kontakt

Udruga Metamedij
Gajeva 3
m: 099 87 89 284
e: contact@metamedia.hr

Donatori

Zaklada “Kultura nova”, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula, Istarska županija

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback