23/09 2010

Sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka

Metamedia set

Glavna svrha projekta ”Izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (TACSO)” povećanje je kapaciteta organizacija civilnog društva i jačanje nihove uloge unutar participativne demokracije. Sukladno tome, TACSO ured u Hrvatskoj, u suradnji s organizacijama Centar za mirovne studije (CMS) i Plavi svijet, organizira trening na sljedeću temu:

Sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka

Trening će trajati dva dana a održat će se u Velom Lošinju, u Lošinjskom edukacijskom centru o moru, 29. i 30. listopada 2010. Trening će voditi Gordan Bosanac i Jelena Jovanović.

Cilj treninga

Opći cilj treninga je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za organiziranje i upravljanje aktivnostima sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka.

Specifični ciljevi su:

1) Upoznavanje sa pravnim okvirima sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou;

2) Razvijanje vještina i iskustva u planiranju, organiziranju i upravljanju aktivnostima sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka.

Tko može sudjelovati na treningu?

Na trening se mogu prijaviti predstavnice i predstavnici organizacija civilnog društva. Prethodno poznavanje teme nije uvjet za sudjelovanje na treningu.

Očekivane kvalifikacije sudionika/ica:

Član/ica organizacije civilnog društva (udruge, sindikati, privatne ustanove, neformalne građanske inicijative)
Organizacija radi najmanje godinu dana,
Organizacija ima svoj prostor u kojem radi.

Očekivana postignuća treninga :

Nakon treninga sudionici će biti upoznati s osnovnim principima sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka te sa pravnim okvirom sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka.

Procedura za prijavu:

Zainteresirani predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva trebaju ispuniti prijavni obrazac (nalazi se u prilogu poziva) i poslati ga na e–mail adresu prijava.hr@tacso.org do 10. listopada 2010 (16 sati).

Prijave se primaju isključivo na navedenu e-mail adresu s naznakom u naslovu „Prijava za sudjelovanje u treningu – Sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka“.

Svi prijavljeni bit će obaviješteni o primitku na trening najkasnije do 20. listopada 2010. godine.

Troškove treninga, uključujući smještaj i troškove puta, snose udruge Centar za mirovne studije (CMS) i Plavi svijet te TACSO ured u Hrvatskoj.

RSS 2.0 | trackback