21/03 2013

Studijski posjeti za stručnjake u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju 2013.

Natječaji, Novosti

Prvi krug natječaja za Studijske posjete, aktivnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje namijenjenu stručnjacima i donositeljima odluka u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju, otvoren je do 28. ožujka  2013. godine.
Study_visit_logo
Studijski posjeti podupiru razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja te suradnju na europskoj razini u vezi s cjeloživotnim učenjem, a namijenjeni su onima koji djeluju na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini te imaju važnu ulogu u kreiranju i /ili implementiranju politika i strategija obrazovanja i strukovnog osposobljavanja.

Studijski je posjet kratkoročni boravak u drugoj državi sudionici Programa za cjeloživotno učenje u trajanju od tri do pet dana namijenjen manjoj skupini (10 – 15) stručnjaka radi proučavanja određenog vida cjeloživotnog učenja. Omogućuje razmjenu iskustava te upoznavanja s politikama obrazovanja i osposobljavanja u drugim europskim zemljama te s primjerima dobre prakse. Stručnjacima iz područja obrazovanja i osposobljavanja omogućuje uspostavljanje kontakata s kolegama s kojima mogu početi suradnju na novim projektima. Zahvaljujući razmjeni iskustava i novih ideja, sudionici ih pri povratku primjenjuju u svom radu te u procesu stvaranja obrazovnih politika.

Prijavitelji odabiru studijske posjete, ovisno o profesionalnom iskustvu i potrebama, iz Kataloga studijskih posjeta 2013/2014 koji sadrži više od 250 studijskih posjeta  podijeljenih u pet tematskih kategorija:

·         poticanje suradnje između sektora rada, obrazovanja i osposobljavanja;
·         potpora početnom i stalnom usavršavanju nastavnika, predavača i voditelja ustanova za obrazovanje i osposobljavanje;
·         promicanje stjecanja ključnih kompetencija kroz sustav obrazovanja i osposobljavanja;
·         promicanje društvene uključenosti i rodne jednakosti u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući integraciju migranata;
·         razvoj strategija za cjeloživotno učenje i mobilnost.

Rokovi 2013.

Za studijske posjete u 2013. godini postoje dva roka.  Prvi je 28. ožujka 2013. godine za studijske posjete koji se održavaju od rujna 2013. do kraja veljače 2014. godine. Drugi  rok  je 15. listopada 2013. godine za studijske posjete koji se održavaju od ožujka 2014.  do kraja lipnja 2014. godine.

Gdje se održavaju studijski posjet?

Studijski se posjeti održavaju u zemljama članicama Europske unije, te Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Turskoj i Švicarskoj.

Kako se prijaviti?

Online prijavu potrebno je ispuniti  na mrežnim stranicama Cedefopa (European Centre for the Development of Vocational Training), koordinatora ove aktivnosti na europskoj razini:

http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN

Natječajnu dokumentaciju kao i  ostale informacije o studijskim posjetima možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU:
·         Kako se prijaviti?
·         Priručnik za studijske posjete 2013.
·         Natječajna dokumentacija 2013.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback