05/04 2011

Studijski posjet u sklopu programa People2People

Novosti

U sklopu programa People2People (P2P) otvoren je poziv za iskaz interesa za sudjelovanje predstavnika i predstavnica organizacija civilnoga društva u studijskom posjetu pod nazivom „Uzimanje droga kao javno-zdravstveni problem“  koji će se održati od 16.-18. svibnja 2011. u Bruxellesu.

Cilj studijskog posjeta upoznavanje je međunarodnih i europskih pravnih osnova usmjerenih na prevenciju uzimanja droga i tretmanima. Studijsko putovanje uključit će i primjere aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini te će se sudionicima i sudionicama otvoriti mogućnost razmjene iskustava te umrežavanja međusobno, kao i s organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini.

Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljene organizacije iz različitih dijelova Hrvatske, a prednost će imati predstavnici i predstavnice organizacija koje djeluju na predmetnom području i do sada još nisu sudjelovale u ovom programu.

Zainteresirane molimo da najkasnije do 14. travnja  pošalju

* pismo iskaza interesa (slobodnog formata, na engleskom jeziku),
* obrazac za sudionike
* životopis u EU formatu (na engleskom jeziku)

isključivo putem elektronske pošte p2p.hr@tacso.org

Molimo zainteresirane da ne šalju svoje prijave na adrese elektroničke pošte navedene u prijavnim obrascima budući da su te adrese namijenjene komunikaciji nakon završenog procesa selekcije. Prijave poslane na druge adrese elektroničke pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Sve informacije, raspored rada i prijavne obrasce mozete pronaci na http://www.tacso.org/news/p2p/?id=4186


Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback