26/01 2011

Studijske posjete zemljama IPA regije

Novosti

Rok: 10. 02.2011.

TACSO ured u Hrvatskoj poziva predstavnike i predstavnice organizacija civilnoga društva (OCD) da se prijave za pokrivanje troškova studijskih posjeta kojima je cilj povezivanje i učvršćivanje partnerskih odnosa s organizacijama civilnoga društva u zemljama korisnicama instrumenta pretpristupne pomoći (tzv. „IPA regija“: Albanija, BJR Makedonija,  Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo prema UNSCR 1244/99, Srbija i Turska).
Zainteresirani trebaju samostalno organizirati studijski posjet kojem je cilj ojačati partnerske odnose s OCD-ima u zemljama IPA regije putem pripreme prijedloga zajedničkih projekata koji pridonose razvoju civilnog društva i poticanju demokratskih procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini.
POZIV: hr10012011_call
PRIJAVNI OBRAZAC: hr10012011_form

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback