30/10 2012

Seminari Agencije za mobilnost i programe EU

Novosti

Podsjećamo Vas da se još možete prijaviti na seminare Agencije za mobilnost i programe Europske unije organizirane povodom objave Natječaja za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu. Seminari se organiziraju u svrhu pripreme potencijalnih korisnika za sudjelovanje u aktivnostima u okviru spomenutog Natječaja.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije podupire razvoj kvalitete sustava obrazovanja i osposobljavanja kroz provedbu najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja: Programa za cjeloživotno učenje. Agencija svake godine raspisuje natječaj za sudjelovanje u spomenutom Programu, temeljem kojeg dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti međunarodne mobilnosti i projekata, a sve u svrhu učenja i usavršavanja pojedinaca te razvoja međunarodne suradnje ustanova i organizacija u Republici Hrvatskoj.

Program za cjeloživotno učenje omogućuje Vam sudjelovanje na raznim aktivnostima s međunarodnom dimenzijom- od studiranja u inozemstvu, obavljanja stručne prakse, stručnog usavršavanja i obrazovanja u vidu pohađanja seminara i konferencija, podučavanja u inozemstvu, rada s inozemnim kolegama do sudjelovanja u zajedničkim međunarodnim projektima, a sve s ciljem poticanja međunarodne razmjene iskustava te stjecanja novih znanja i vještina.

Program za cjeloživotno učenje dijeli se na četiri sektorska programa:
Comenius (za predškolski odgoj i školsko obrazovanje i opće obrazovne predmete)
Leonardo da Vinci (za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i strukovne predmete)
Erasmus (za visoko obrazovanje)
Grundtvig (za opće obrazovanje odraslih)
Program također nudi i aktivnosti Studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju.
Agencija za mobilnost i programe EU organizira seminare tijekom kojih vam daje konkretne savjete oko načina prijave na natječaj za Program za cjeloživotno učenje.

Više informacija o Agenciji, Programu za cjeloživotno učenje i ostalim programima koje provodimo možete pročitati na mrežnoj stranici www.mobilnost.hr

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback