05/10 2010

Seminar edukacije za kulturni turizam u Novigradu

Metamedia set

Dana 13. listopada 2010. godine, u Muzeju Lapidariumu će se, s početkom u 10:00 sati, održati seminar edukacije za kulturni turizam na temu: “Destinacijski menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma – u praksi”.
Predavač će biti dr. Edvin Jurin, izvršni direktor McCann Ericson Hrvatska i Festivala oglašavanja FESTO.
Dolazak se može potvrditi do 08. listopada 2010. godine, na tel: 452 797, faks: 452 769 ili na e-mail: cristina@istra.hr.
Više informacija o samom predavaču pogledajte ovdje: Edvin Jurin -CV

RSS 2.0 | trackback