30/09 2010

SASTANAK VIJEĆA KORISNIKA ROJCA

Metamedia set

POZIV
na sastanak 
Vijeća korisnika Rojca
Srijeda, 6.10.2010.
u 19 sati
u Hacklabu (MonteParadiso, prizemlje desno)

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika/ice Vijeca Rojca i nasih predstavnika Koordinacije
Rojca


2. Predstavljanje odrzane radionice "Izgradnja novog modela rada
Drustvenog centra Rojc” i najava sljedecih radionica (koje ce se odrzati
15. i 16.10.)


3. Razno:

- predstavljanje natjecaja za vizualni znak Rojca
- prezentacija rjesenja popravka krova od strane Grada 
- predstavljanje inicijative “ Urbani vrt Rojc”

RSS 2.0 | trackback