27/03 2014

Novi Metamedijini projekti i audio izdanje “Zvukovi Rojca”

Novosti

 U tekućoj 2014. udruga Metamedij nastavlja s provedbom projekata koji se bave invativnim umjetničkim praksama. Danas, 27. ožujka 2014. u Dnevnom boravku DC Rojc predstavili smo su dva nova  projekta koji imaju istu ishodišnu točku, a to je mapiranje stanja u nezavisnoj kulturi. Jedan se bavi kreativnim stvaralačkim akterima u Rojcu, a drugi nacionalnim manjinama i kulturalnoj raznolikosti u Istri.

Screen-shot-2011-02-04-at-23.41.02

Foto

1. ROJC REMIKS LAB je projekt kojemu je cilj razvijati kulturu mladih u području novih medija i tehnologija, potičući edukaciju, prezentaciju i promociju na nacionalnom i međunarodnom nivou, a kojeg provodimo u nezavisnom kulturnom centru i klubu mladih “Metamedia klubu” u Centru gradskih udruga Karlo Rojc u Puli.

Kako se naša udruga bavi aktivnostima u domeni edukacije i produkcije u području glazbe, videa i izdavaštva te sudjeluje u radu Saveza Udruga Rojca, ovim projektom kroz zajednički proces istraživanja, kreativnog izražavanja i timskog rada putem jasno postavljenog zajedničkog cilja (stvaranje multimedijalnog proizvoda), same aktere projekta stavljamo u sasvim novu poziciju unutar centra Rojc. Kako istražujemo koliko se organizacija, individualnih umjetnika (bilo glazbenika, vizualnih i likovnih umjetnika, izvođača performativnih umjetnosti – plesa, cirkuskih vještina, glume), ali i organizacija etničkih manjina, bave nekim vidom umjetnosti ili umjetničkih praksi, anketiranjem i dokumentiranjem njihovih aktivnosti doći ćemo da sad nezabilježenih informacija koje će pomoći locirati stanje aktivnih djelatnika kulture. Ukoliko uspijemo neke od njih povezati u zajedničkoj suradnji na ovom multimedijalnom projektu dobit ćemo vidljiviju mrežu subjekata koji stvarajući oblikuju multikulturno pluralističko društvo i njegova zajednička dobra.

Projekt ima mogućnosti da se iz godine u godinu širi prostor njegova djelovanja kroz interdisciplinarne i transdisciplinarne forme. Društveni angažman samog projekta očituje se o tome da se veći dio programa odvija u DC Rojc gdje je naša organizacija smještena te će se kroz projekt promicati model aktivnih subjekata civilnog društva koji preuzimaju odgovornost za zajedničko dobro. Kroz umjetničku suradnji, glazbenu prije svega, povezujemo aktere koji inače slabo ili nikako ne surađuju u Rojcu, odnosno kroz glazbeno stvaralaštvo tematiziramo interkulturalnost na nivou županije.

Konkretnije, prva aktivnost projekta, a koja se već provodi, jest mapiranje stanja u segmentu audio, video, likovne, izvedbene umjetnosti u DC Rojc. Dosad nije provedeno sustavno istraživanje i stanje nije  dokumentirano. Dokumentiranoj građi i arhivi bit će omogućen slobodan pristup na internetu. U segmentu audio zapisa, u našoj produkciji je sačinjena baza samplova zvučnog pejzaža po katovima što je prvi takav projekt u Puli koji propituje i bilježi zvukove zgrade. Kasnije na osnovi tih materijala bit će pozvani međunarodni umjetnici da ih reinterpretiraju u vlastitom viđenju kroz remikseve i mash up-ove, te će se natječajem pozvati multimedijalni umjetnici koji će podatke koristiti za izradu interaktivnih instalacija kojima ćemo obogatiti javni prostor u Rojcu. Razdoblje provedbe projekta je od veljače do svibnja 2014.

Druga aktivnost projekta su radionice. Točnije riječ je o radionicama snimanja u digitalnoj audio i video tehnici – radionice glazbene produkcije u digitalnom okruženju. Fokus je na tehnici remiksiranja i mash up-a. Radionice uključuju 4 modula edukacije (terensko snimanje, remiksiranje i produkcija, glazba za video igrice).

Tema radionice je remiksiranje identiteta kroz multimedijalne narative.

U drugoj fazi radionice započet će se kreirati eksperimentalne glazbene video spotove također tematizirajući remiks i mash-up tehnike. U objedinjenoj formi rezultati radionice prezentirati će se na zasebnom audio vizualnom performanceu – live cinema (projekcije filma uživo). Radionice će so održati tijekom lipnja i u jesen 2014. Više informacija i detalja o samim radionicama, te način prijave objaviti ćemo naknadno na našim stranicama i profilima društvenih mreža.

Sljedeća aktivnost bila bi sama umjetnička produkcija. Organizirati ćemo dva natječaja za umjetnike; za audio i video remikse i instalacije u prostoru. Cilj nam je povezati audio radionicu zvučnih pejzaža s izradom instalacija po zgradi Rojc, ali i s izradom video igrica koje će uključivati motive iz Rojca. Produkcija će se održavati tijekom cijele godine.

Nakon navedenih aktivnosti kreiran materijal bit će snimljen, digitaliziran i objavljen putem našeg net labela (metamusic.cc). Također, plan nam je u obliku multimedijalnog umjetničkog proizvoda, prezentirati projekt putem nastupa na drugim sličnim festivalima ili multimedijalnim centrima.

 avtryck

 Foto

2. Drugi projekt kojeg najavljujemo na ovoj konferenciji za medije dijelom se preklapa s prvim predstvaljenim, ali tematizira interkulturalnost u glazbi na području Istre. Naziv projekt je METAMEDIA LAB – “REMIKS IDENTITETA”.

Usmjeren je korisnicima koji najčešće spadaju u dobnu skupinu mladih s područja čitave Istarske županije.

Projekt nudi širok spektar aktivnosti: istraživanje koje se bavi glazbenom tradicijom koje su dan-danas dio života ljudi u Istri, te posljedično arhiviranje njihovih memoara i narativa. Proizvodnja tradicijske glazbe na koncertima i snimkama doprinijeti će promociji različitih glazbenih tradicija. Remiksiranje tog materijala i njegova reinterpretacija vrlo je važan drugi korak u kulturnom dijalogu s drugim i drugačijim. Posebna će pozornost biti usmjerena na vokalne dionice koje će se bazirati na “repanju”, koje omogućuje mladim ljudima da jednostavnim i njima prihvatljivim jezikom i stilom izraze svoje stavove i usmjerenja.

Namjera je kao završni prozivod snimiti zajedničku pjesmu simboličkog naziva “jedan ritam”. Potom će se omogućiti internetska platforma za preuzimanje arhive koja omogućava globalno širenje notnih zapisa i relevantnih radova na tom području. Dio projekta bit će organiziran u DC Rojc.

 P1050301P1050300P1050298

3. Na konferenciji predstavili smo i rezultat prošlogodišnje radionice, ujedno i “okidač” za daljnju umjetničku suradnju u Rojcu: Glazbena kompilacija MADE IN ROJC 04 – “ZVUKOVI ROJCA”

“Made in Rojc 04” kompilacija nastala je na radionici “Zvukovi Rojca” održanoj u sklopu projekta MM lab – kreativni laboratorij Rojca u razdoblju od 1. ožujka do 24. lipnja 2013., u organizaciji udruge Metamedij.

U ovom izdanju radionice naglasak je bio na konceptu koji se temeljio na audio mapiranju 6 katova zgrade Rojca i njihovih zvukova koji su predstavljali inspiraciju ili polazišnu točku za stvaranje glazbe u Abletonu. Akustično okruženje ili soundscape na engleskom jeziku je glazba oko nas koja nastaje mješanjem zvukova prirodnog, mehaničkog i ljudskog porijekla. Audio zapisom specifičnog mjesta, koja su se u ovom slučaju nalazila po katovima zgrade Rojca, moguće je dobiti polazišnu točku (tonalitet, ritam, harmoniju, itd.) za stvaranje glazbe.

Polaznici ove radionice osim što su imali prilike naučiti koristiti računalni program Ableton kao alat za audio produkciju, kreirali su glazbu inspiriranu okolinom, katovima, ali i živošću Rojca.

Naravno, osim same glazbe, polaznici su kroz boravak u zgradi i terenski rad mogli upoznati kreaitivnu raznolikosti koju Rojc pruža.

Polaznici radionice koji su uspješno završili cjelokupni program radionice te uz mentorsku pomoć voditelja radionice Marka Grpca Knapića kreirali i snimili vlastite skladbe su Ante Travisi, Vinka Bedeković i Igor Božušković.

Želja nam je ovom kompilacijom potaknuti mlade autore na eksperimentalni i inovativni pristup glazbenom stvaralaštvu u digitalnom okruženju te promovirati DC Karlo Rojc kao jedinstveno mjesto koje glazbenike i glazbu koju stvaraju stavlja u šaroliko društveno okruženje – kreativni laboratorij Rojca.

Kontekst projekata:

U Puli je produkcija vezana najčešće uz ustanove i to u segmentu filma, izvedbenih i likovnih umjetnosti. Na razini Istre postoje dva osnovna razloga nedostatka produkcije, nedostatak kriterija i izvrsnosti te odljev kvalitetnih stručnjaka i umjetnika (Evaluacija IKS-a, 2013.) U glazbi, pad produkcije nije uzrokovan uz produkcijske uvjete nego cjelokupan društveni odnos prema suvremenoj glazbenoj produkciji. Na djelu je scenarij gdje industrija zabave potiskuje kulturnu produkciju što djeluje nemotivirajuće za glazbenike.

Lošem stanju doprinosi i zatvorenost ustanova prema udrugama i njihovim programima. Postojeća kulturna ponuda u Istri odvija se u ljetnim mjesecima, kako je namijenjena turističkom tržištu, ona spada u mainstream te su umjetničke prakse temeljene na eksperimentalnom i interdisciplinarnom pristupu su rijetke, Stoga se naš projekt koji se zasniva na suradničkim praksama vezanim za djelovanje udruga i to u centru u koji je društveni centar, a nije institucija, gotovo u cijelom svom opsegu odnosi na umjetničke prakse koje su marginalizirane i slabije razvijene., što je često slučaj s transdisciplinarnim i multimedijalnim umjetničkim djelima i radovima. Dominantne prakse su uglavnom vezane uz institucije, položaj cijele nezavisne kulture je pomalo marginaliziran radi postojećeg društvenog statusa, vidljivosti i razumijevanja te slabih produkcijskih uvjeta. Institucije povode tržišnim načelima te kvantitativnim parametrima, pa zanemaruju svoju istraživačku i edukativnu ulogu. Osim toga, kada se govori o samom Rojcu, u njemu djeluje 110 udruga koje skoro nikako ili vrlo slabo međusobno surađuju stoga se nameće potreba za projektima u kojima će se poticati suradnja i stvaranje zajedničkom umjetničkog djela i prezentirati centar van granica Istre ili Hrvatske jer on kao jedinstveno mjesto to i zaslužuje.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback