24/04 2012

Rezultati istraživanja međunarodnih aktivnosti hrvatskih OCD-a

Novosti

Ured za udruge je u suradnji sa Forumom za slobodu odgoja (FSO) proveo istraživanje međunarodnih aktivnosti i međunarodne umreženosti hrvatskih organizacija civilnog društva, a slijedom rasprave tijekom Dana udruga 2011. održanih u Puli.

Imajući u vidu aspekte međunarodnih aktivnosti hrvatskih OCD-a, ovo istraživanje bilo je
usmjereno na unapređenje sustava potpore OCD-ima za njihovo što aktivnije uključivanje u rad međunarodnih organizacija.
Provedeno je putem online ankete objavljene na internetskoj stranici Ureda za udruge te je obuhvatilo ukupno 99 organizacija od čega 98,92% udruga i 1,08% zaklada.

Vezano uz ovaj  reprezentativan uzorak treba uzeti u obzir da rezultati mogu poslužiti kao ilustracija trenutnog stanja u pogledu međunarodne aktivnosti i umrežavanja hrvatskih OCD-a.
Prema dobivenim podacima, a u smislu aktivnog sudjelovanja hrvatskih organizacija u međunarodnim mrežama, nekoliko je razloga za otežano plaćanje članarina te su organizacije koje su sudjelovale u istraživanju iznijele prijedloge za poboljšanja.
Također su za kraj formulirane i preporuke za neka buduća istraživanja u ovom području.

Istraživanje u cijelosti možete preuzeti OVDJE.

Izvor 

RSS 2.0 | trackback