06/12 2019

Razgovor sa studentima Kulture i turizma na temu „Istarska kulturna strategija 2014-2020.; od izrade do implementacije“

MI+ platforma, Novosti

Razgovor sa studentima Kulture i turizma na temu „Istarska kulturna strategija 2014-2020.; od izrade do implementacije“ održan je na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u srijedu, 4. prosinca, a u sklopu programa „Kreativna jesen u Istri“. Studentima je proces izrade strategije i njen sadržaj pojasnila Aleksandra Vinkerlić iz Istarske kulturne agencije, a sam proces njenog monitoringa i zagovaračkih aktivnosti koje je provodila Mi+ platforma predstavio je Marino Jurcan.

– Projekt u sklopu kojeg je organiziran ovaj razgovor zove se Mi+ što je ujedno i naziv platforme koja okuplja nekolicinu udruga i dvije ustanove iz kulture. Projekt smo pokrenuli kako bi zagovarali promjene unutar kulturnih politika, a tiču se produkcijskih uvjeta koje imamo na raspolaganju – prostor, oprema i uvjeti rada. Druge aktivnosti usmjerene su na educiranje mladih u polju suvremene umjetnosti. Naši ciljevi proizlaze iz potreba koje su definirane i u kulturnim strategijama. Analize koje su prethodile izradi kulturnih strategija u Istri napravljene su dosta temeljito i utemeljene su na stvarnim činjenicama tako da ih i mi uzimamo kao polazište za neke naše projekte, kazao je Jurcan.

Aleksandra Vinkerlić je u svom uvodnom izlaganju studentima dala povijesni presjek ustrojstva Upravnog odjela za kulturu Istarske županije te kulturnim politikama i programima u kulturi od interesa za IŽ kojima se putem programa javnih potreba financiraju aktivnosti. Nadalje, Vinkerlić je govorila i o Istarskoj kulturnoj agenciji te o njenom unutarnjem ustroju i radu. Potom je studentima predstavila i način na koji su donesene Istarske kulturne strategije te je naglasila da je inicijativa za transparentnim načinom dodjele sredstava sa uspostavom kulturnih politika krenula iz nezavisnog sektora, dakle udruga civilnog društva. Jurcan je pojasnio kako je većina nezavisne kulturne scene nastala u 90-ima, a u kontekstu Pule iz miljea aktera koji su organizirali razne festivale. Radi se dakle o akterima koji nisu bili prepoznati unutar kulturnog sustava te su se morali posebno angažirati, a svoju su priliku vidjeli upravo u aktiviranju u izradi kulturnih strategija. Jurcan je potom govorio i o implementaciji kulturnih strategija, njihovom monitoringu i ulozi udruga civilnog društva u svemu tome.

Osim predstavljanja strategije i zagovaračkih aktivnosti vezanih uz njenu implementaciju, ovo je bila i prilika da studenti iskažu koje ih teme zanimaju te što smatraju da treba obuhvatiti izrada sljedeće Istarske kulturne strategije.

„Kreativna jesen u Istri“ nizom od četiri događanja u organizaciji Istarske kulturne agencije – IKA, MI+ platforme i Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika – HuiU, analizira status umjetnika na tržištu rada te promišlja i daje smjernice za razvoj kulturnih politika koje potiču rast i razvoj kreativnih i kulturnih industrija u Istri, ususret novoj kulturnoj strategiji Istarske županije 2020.-2027. “Kreativna jesen u Istri” plod je suradnje civilnih i javnih organizacija u kulturi iz Istarske županije, svojevrsna je sinergija nekoliko projekata u kulturi koji se trenutno provode, sve sa jednim zajedničkim ciljem: razvoja kulturnog sektora u Istri.

Više o programu „Kreativna jesen u Istri“ pronađite na službenim Facebook stranicama.

 

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback