27/03 2012

Radionice “Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira i pisanje prijedloga projekta prema zahtjevima EU”

Novosti

Rok: 30.03.2012.

U tijeku su prijave na radionice “Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira i pisanje prijedloga projekta prema zahtjevima EU”, koje će se održati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja, Trg M. Tita i to:

Prvi dio: UPRAVLJANJE PROJEKTIM CIKLUSOM I IZRADA LOGIČKOG OKVIRA 03.-05. travnja (3 dana)
Drugi dio: PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA PREMA ZAHTJEVIMA EU 15.-16. svibnja (2 dana)
Radionice će trajati u vremenu od 09,00 do 17,00 sati. Prisustvovanje radionici se NE plaća.

UVJET ZA PRIJAVU JE SUDJELOVANJE NA SVIH 5 DANA EDUKACIJE.
Obavezno ispuniti prijavnicu i podatke o organizaciji i motivaciji sudionika.

Po završetku edukacije sudionici će dobiti potvrdu (za sudjelovanje svih 5 dana edukacije).
Radionice će voditi: Zvijezdana Schulz Vugrin i Igor Bajok
Sve zainteresirane molimo da se prijave na fax 051/330-470 ili e-mail: info@mrrak.info najkasnije do petka 30. ožujka 2012.
Broj sudionika je ograničen na 20 osoba i prijave se zaprimaju do popunjenosti.

poziv za UPC Rovinj, 03.-04.05.12.

podaci o organizaciji i motivacija sudionika

prijavnica za UPC Rovinj, 03.-04.05.12.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback