15/05 2019

Radionice: „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba”

MI+ platforma, Novosti

28.-30. 5. 2019. Pula – Rovinj – Poreč

Trodnevni edukacijski ciklus „Kultura, sudioništvo i socijalna integracija – do boljeg zadovoljenja kulturnih potreba” ima za cilj ojačati kapacitete kulturnih radnika u polju razvoja kulturno-umjetničkih projekata temeljenih na uključivanju zajednice s naglaskom na integraciji skupina s manje mogućnosti.

Tijekom radionica polaznici i polaznice moći će se educirati u području aktivnog uključivanja građana i građanki u procese odlučivanja i stvaranja kulturnog sadržaja (s fokusom na upotrebi novih medija i tehnologija). Osim toga, dobit će uvid u razne metode socijalne integracije te poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Zahvaljujući sudionicima iz područja rada u kulturi te facilitatorici događanja i voditeljici radionica Suzani Jašić, osobi s preko 20 godina iskustva rada u području civilnog društva, na višednevnoj interaktivnoj edukaciji oni će ujedno moći razviti vlastite projektne ideje, naučiti više o mogućnostima financiranja programskih aktivnosti na nacionalnoj i europskoj razini, kao i cjeloživotnom, formalnom i neformalnom obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi te civilnom društvu.

Program će se odvijati u tri istarska grada – Puli, Rovinju i Poreču – pa je ovo izvanredna prilika za stjecanje novih spoznaja i izmicanje iz radne svakodnevice, u koju će vratiti s novim idejama i osvježenim radnim elanom. Također, prilika je to za umrežavanje s kolegama i kolegicama iz javnih ustanova i udruga iz različitih područja.

Program radionice i popis panelista možete pronaći ovdje

Na radionicu se mogu prijaviti članovi i zaposlenici udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu.

Prijave su otvorene do 24. svibnja 2019. godine. Putni troškovi bit će pokriveni svim gostima kojima je put do Pule, Rovinja i Poreča udaljeniji od 30 km u jednom smjeru.

Organizatori europskog projekta MI plus okupljeni su u istoimenoj neformalnoj platformi za razvoj suvremene medijske umjetnosti Istre, nekadašnjoj MP3 platformi, oformljenoj 2015. godine. MI+ je otvorena platforma, a čine je: Labin Art Express XXI, Sonitus, Faro 11, javna ustanova Muzej – Museo Lapidarium, Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI), Istarska kulturna agencija (IKA-ACI) i udruga Metamedij. Mi+ platforma nastala je s ciljem boljeg pozicioniranja nezavisne kulture u cijeloj županiji, a djeluje na četiri područja:

– zagovaranje sustavnog i sveobuhvatnog oblikovanja, provedbe, praćenja i vrednovanja kulturne politike u području razvoja izvaninstitucionalne scene

– jačanje kapaciteta OCD-ova, poticanje programske suradnje i razvoj umjetničkih rezidencijalnih programa

– razvoj edukacijskih aktivnosti i poticanje razumijevanja i participacije publike u suvremenoj digitalnoj kulturi

– uspostava međunarodno prepoznatog centra za novomedijske kulturne prakse utemeljenog na konceptu participativnog stvaranja i konzumiranja umjetnosti, te upravljanja kulturnim resursima

Udruga Metamedij osnovana je 2001. godine s ciljem razvoja audio vizualne umjetnosti, multimedije, internet kulture i kulture općenito te poboljšanja kvalitete života mladih kroz razne edukativne i produkcijske kulturno-umjetničke programe. Tematski se programi udruge neprestano razvijaju i prilagođavaju suvremenim društvenim i kulturnim pitanjima te potrebama korisnika, no konceptualno ostaju fokusirani na eksperimentalnim i transdisciplinarnim pristupima umjetničkom promišljanju i modelima produkcije. Glavni programi koje provodi udruga su Metamedia Lab, Media Mediterranea festival, Novomedijski kultivator te Kulturistra – portal za kulturu Istarske županije. U proteklih je deset godina udruga je imala značajnu ulogu u razvoju sektora izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture mladih i za mlade, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

www.metamedia.hr

Udruga Sonitus je osnovana je 2008. godine u svrhu promicanja glazbene i audiovizualne umjetnosti. U početku, Sonitus je bio više orijentiran ka glazbenom obrazovanju, produkciji i promociji. Promjena fokusa došla je prirodno kao produkt zajedničkog interesa u kombinaciji sa strašću za novim tehnologijama koje dijele najaktivniji članovi udruge. Rezultat toga je osnivanje neformalnog umjetničkog kolektiva Visualia Group, a 2013. prvog festivala svjetla u Hrvatskoj – Visualia Festival.Visualia Festival kulturna je manifestacija i redovni dio cjelogodišnjega kulturnog programa zajednice koji je osmislila i koji provodi udruga Sonitus. Program Visualia predvode glavni ciljevi usmjereni na ulaganje i istraživanje novih medija i moderne tehnologije organiziranjem akcija, manifestacija, edukacija i ostalih aktivnosti; stvaranje vlastite umjetničke produkcije temeljene na rezultatima istraživanja te distribucija koja služi promicanju audiovizualnih, vizualnih i izvedbenih umjetnosti, te stvaranju novih kulturnih trendova. Zbog velikog interesa na radionicama održanih 2013. i 2014. godine u okviru festivala Visualia, 2015. je niknula ideja o osnivanju VisuaLab/EduSplash platforme – Multimedijske platforme za obrazovanje i razvoj u suradnji sa Udrugom Seasplash. VisuaLab je obrazovni model koji je i danas aktivan. Potiče međusektorsku suradnju (kultura, obrazovanje, znanost, turizam, gospodarstvo i društvo) i omogućuje umjetničku produkciju sudionika radionice te njenu prezentaciju žna kulturnim manifestacijama.

www.visualia-festival.com/

1991. godine osnovan je KUD ‘Labin Art Express’ (L.A.E.), koji je 1998. preregistriran u kulturno-umjetničku udrugu, a 2005. nanovo registriran kao udruga Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI). Misija udruge je razvoj civilnog i otvorenog društva kroz proizvodnju i promociju novih umjetničkih praksi te subkulture mladih, s posebnim naglaskom na realizaciju projekta „Podzemni grad XXI”. L.A.E. je jedna od prvih registriranih kulturno-umjetničkih udruga u RH koja 1993. pokreće i prvu hrvatsku nezavisnu radijsku postaju (Radio L.A.E.). Iste godine zaštićuje vrijednu industrijsku i arhitektonsku baštinu Istarskih ugljenokopa “Raša” u Labinu kao nacionalno kulturno dobro, te 1998. godine u bivšoj rudarskoj Lamparni otvara prvi privatni, nezavisni kulturni centar u RH i pokreće projekt “Podzemni grad XXI”. Nakon desetak međunarodnih umjetničkih radionica, 12 TRANSART festivala te više od stotinu izložbi i brojnih drugih vizualnih i glazbeno-scenskih programa na kojima je sudjelovalo više od 900 domaćih i stranih umjetnika i izvođača, udruga 2014. godine pokreće Bijenale industrijske umjetnosti, koje je s velikim uspjehom nastavljeno 2016. i 2018. godine. Pored Bijenala najvažniji trenutni projekti i programi udruge su: DKC Lamparna, Rudnici kulture – regionalna suradnička platforma, audio i video produkcija (Metal Guru – umjetnička frakcija L.A.E.), a od 2018. i dva prekogranična (SI-HR), suradnička, kulturno-turistička projekta “Mine Tour” i “Inspiracija”.

www.lae.hr/

Udruga Faro 11 je osnovana u kolovozu 2014. s ciljem okupljanja mladih rovinjskih kreativaca i razvoja kreativnih industrija. To je i prva coworking inicijativa u Istri. Dvanaest članova udruge, redom profesionalci s međunarodnim iskustvom, djeluju unutar širokog polja kulturnih politika, muzeoloških tema, (interaktivnog) dizajna, arhitekture, novih medija, fotografije, ekonomije i glazbe. Posebno razvija suradnju kulturnog/humanističkog i IT sektora. Promišljanjem suvremene kulture, baštine, novih tehnologija i poslovnih modela, udruga potiče na stvaralaštvo i stvara podlogu za kvalitetnije, aktivnije i slobodnije društvo. Misija udruge je utemeljena na uvažavanju različitosti, slobodnom stvaralaštvu i odgovornom upravljanju lokalnim resursima. Jedan od ciljeva je i razvoj kreativne industrije s ciljem zapošljavanja, edukacije mladih, razvoja nezavisne kulturne scene i njege naše društvene i kulturne realnosti.

www.faro11.hr/

DAI-SAI je strukovna organizacija dobrovoljno udruženih članova koja od 1998. djeluje na području Istarske županije s ciljem razvijanja i afirmiranja arhitekture, kulture prostora i zaštite okoliša. Među značajnijim projektima su im Dani arhitekture u Istri (Pula, Labin, Pazin, Poreč) i Otvoreni grad Pula, koji se bavi oživljavanjem napuštenih i zanemarenih prostora u gradu, aktivirajući ih kao prostore-događaje putem umjetničke i performativne intervencije. Partneri su u EU projektu Future Architecture Platform.

www.dai-sai.hr/web/?cat=9

IKA je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Istarska županija. Osnovana je s ciljem pružanja podrške razvoju kulturnog sektora u Istri te djeluje na njegovu povezivanju u komplementarne cjeline kako bi se snizili troškovi realizacije programa, kvalitetnije koristili raspršeni materijalni i stručni resursi i kako bi kulturne organizacije iz Istre uspostavile što kvalitetnije veze na međunarodnoj razini. Umrežavanje u formalne mreže, povezivanje i suradnja na realizaciji programa, sudjelovanje u mrežama kroz koje može djelovati na stvaranje kvalitetnijeg okvira za rad u kulturi na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, te pružanje podrške organizacijama koje su članice mreža, okosnica su postojanja IKA-e. Misija su joj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji, pa stoga pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti koje se odnose na informiranje, obrazovanje, jačanje kapaciteta, produkciju i promociju te kroz posredovanje, moderiranje i olakšavanje komunikacije s tijelima lokalne samouprave, javne uprave i subjektima iz drugih sektora, osobito obrazovnog, znanstvenog i poslovnog. Vizija IKA-e je snažan županijeski kulturni sektor, koji je nezaobilazan čimbenik gospodarskog, socijalnog, kulturnog i znanstvenog razvoja Istre.

www.facebook.com/istarskakulturnaagencija/

Sadržaj poruke isključiva je odgovornost Udruge za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij.

Organizacija radionica sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkovitost ljudskih petencijala iz Europskog socijalnog fonda.

Vrijednost projekta: 797.402,28 kn, od čega 677.791,94 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Adresa: Gajeva 3, 52100 Pula

Kontakti:

info@miplus.hr

Marino Jurcan, voditelj projekta

tel: +385 (0)52 544266

Ivana-Nataša Turković, projektna asistentica

tel: +385 99 8144 394

Tags:

RSS 2.0 | trackback