10/12 2010

Radionca “Nenasilna komunikacija i transformacija sukoba”

Metamedia klub

U subotu, 11. prosinca 2010. godine, od 10:00 do 16:00 sati, u klubu za mlade Metamedia održat će se radionica pod nazivom “Nenasilna komunikacija i transformacija sukoba”.

Većina komunikacije koju ostvarujemo u svakodnevnom životu zasnovana je na modelu nasilne komunikacije, a veće i manje sukobe doživljavamo isključivo kao problem i prepreku. Važno je osvijestiti kako se uz malo truda, primjenom nekoliko modela nenasilne komunikacije svaka takva situacija može transformirati u konstruktivan dijalog ili raspravu. Sukobe je pritom vrijedno shvatiti kao priliku i mogućnost da o drugima i sebi naučimo nešto novo.

Ciljeve radionice su :
-Upoznati mlade s pojmom i principima nenasilne komunikacije.
-Educirati mlade za prepoznavanje i transformaciju sukoba
-Osnažiti mlade za promicanje kulture nenasilja, aktivnog građanstva i osobne, te društvene promjene
-Osvijestiti mlade o važnosti i nužnosti upotrebe principa nenasilne komuikacije i transformacije sukoba u svakodnevnom životu.

Teme koje će se obradivati su: Oblici komunikacije, Principi nenasilne komunikacije i transformacija skuba (sukob kao prilika).

Radionicu će voditi trenerski tim udruge ZUM: Elvis Fekete i Ana Preveden.

Tags:

RSS 2.0 | trackback