26/10 2010

Promocija knjige “Dizajn i nezavisna kultura”, 28.10. u 19h, MUO, Zagreb

Novosti

Promocija knjige „Dizajn i nezavisna kultura“ koju su uredili Maroje Mrduljas i Dea Vidovicce će se odrzati u cetvrtak, 28. listopada u 19 sati u Muzeju za umjetnost i obrt u okviru „Izlozbe hrvatskog dizajna 0910“. Knjigu ce na promociji predstaviti kolektiv (Dario Devic, Antonija Letinic, Maroje Mrduljas, Dea Vidovic i Hrvoje Zivcic) koji je sudjelovao u procesu njenog nastanka.

Buduci da se dizajn pokazao kao vazan partner nezavisnoj kulturi bilo je vazno ispitati njihovu vezu koju Maroje Mrduljas tumaci ‘kroz nastojanje da se oba polja medjusobno podupiru i uzajamno potvrdjuju upravo kroz zajednicki poziv za drustvenim napretkom’. Publikaciju otvara tekst „Nezavisna kultura u Hrvatskoj (1990-2010)“ Dee Vidovic u kojem bez namjere da napravi sveobuhvatan uvid u razvojne aspekte nezavisne kulture, pokusava naznaciti tijek njenog razvoja te ponuditi na daljnju nadopunu svoja, ponegdje i vrlo subjektivna, panoramska i problemska razmatranja i analize značenja i uloge rada ovog kulturnog polja.
Maroje Mrduljas u tekstu „Dizajn i nezavisna kultura“ analizira inovativne i istrazivacke koncepcije i estetike u dizajnu vizualnih komunikacija u podrucju alternativnih, progresivnih i nezavisnih drustvenih, posebno kulturnih praksi. Uz ocrtavanje pojedinih povijesnih referenci, Mrduljas razmatra period od sredine 1980-ih do danas, prateci razne tendencije i mijene na dizajnerskoj sceni koje su specificne za Hrvatsku ali su i refleksija internacionalnih tendencija. Rijec je o periodu kada dizajnerska disciplina dozivljava ekspanziju kao drustveni fenomen ali i u Hrvatskoj prolazi kroz fazu strukovne konsolidacije. U kronolosko-problemskoj analizi, Mrduljas raspoznaje poveznice izmedju nezavisne kulture i grafickog dizana, a unutar specificnih okolnosti ‘trajnog stanja nestabilnosti drustvenog konteksta’ u Hrvatskoj. Taj cesto sinergijski suodnos se razvija kroz dva osnovna pravca: prvi se odnosi na izgradnju i kultiviranje suvremenog vizualnog jezika kojim medijski komuniciraju razliciti protagonisti i prakse u okviru polja nezavisne kulture, a drugi na prosirenje polja dizajna unutar kojeg se osmisljavaju cjeloviti projekti i akcije cime dizajn zauzima aktivniju i samostalniju drustvenu ulogu. Dakako, na taj nacin ocrtan je samo jedan dio tendencija koje su doprinijele razvoju dizajnerske discipline, no uz konstataciju da se vecina istrazivackih iskoraka u dizajnu u Hrvatskoj razvijalo upravo kroz rad, na razlicite nacine, vezan za dinamicno i fluidno heterogeno polje koje se danas uobicava oznacavati kao nezavisna kultura. Heterogenost estetika i pristupa tih praksi svakako govori o vitalnosti hrvatske dizajnerske zajednice koja u razvoju nezavisnih i progresivnih drustvenih i kulturnih inicijativa sudjeluje kao vazan akter.
U nastojanju da se prostor otvori i samim prakticarima dizajna publikacija donosi niz razgovora s dizajnerima i dizajnericama, nastojeci zahvatiti nekoliko generacija od 1980. do danas – Zeljko Serdarevic, Dejan Krsic, Dejan Dragosavac Ruta, Mocvara dizajn tim – Slobodan Alavanja, Igor Hofbauer i Darko Kujundzic, Damir Gamulin Gamba, Dora Bilic i Tina Muller, Dora Budor i Maja Cule te Rafaela Drazic. Razgovore su vodili Martina Budimir, Maroje Mrduljas, Ana Silovic i Dea Vidovic. Publikaciju su dizajnirali Dario Devic i Hrvoje Zivcic, a izvršna urednica je Antonija Letinic.
Publikacija o dizajnu i nezavisnoj kulturi dio je projekta „In Focus of Kulturpunkt.hr. Let’s Talk Art, Design & Media — Critics or Analytics“ koji je podrzalo Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u RH. Projekt je, izmedju ostalog, zamisljen i kao arhiv ideja i praksi nezavisne kulture od 1990. do 2010. godine, a temeljen je na cinjenici da kulturni i umjetnicki projekti, organizacije, autori i umjetnici ciji se rad smatra inovativnim, istrazivackim, progresivnim i emancipatorskim, nisu dobili zadovoljavajucu medijsku recepciju niti kriticku refleksiju. Projekt nastoji stvoriti arhivu raznih umjetnickih, kulturnih i aktivistickih praksi nezavisne kulture te pridati vaznost njihovim gledistima i afirmirati njihovo jos uvijek nedovoljno preispitano iskustvo. Drugim rijecima, kljucna namjera je stvaranje korpusa znanja, iskustva i informacija koji ce biti trajno dostupni na portalu Kulturpunkt.hr, a koji ce moci posluziti za daljnja razmatranja, analiziranja i istrazivanja kulture, kulturnih praksi, politickih intervencija kroz umjetnicke prakse i slicno. Publikacija „Dizajn i nezavisna kultura“ dio je ovih stremljenja, a zajedno sa svim tekstovima i intervjuima objavljenim na portalu Kulturpunkt.hr samo je pocetak ovog procesa dokumentiranja, kriticke analize i historizacije nezavisne kulture.
Publikaciju „Dizajn i nezavisna kultura“ objavili su Savez udruga Klubtura i Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i drustva u partnerstvu s izdavackom kucom UPI2M BOOKS, a promociju realiziraju u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim drustvom i Muzejom za umjetnost i obrt u okviru „Izlozbe hrvatskog dizajn 0910“ koja je otvorena do 31. listopada.
RSS 2.0 | trackback