09/06 2017

PROGRAM – Život na internetu: radionica spekulativne dizajnerske prakse

Metamedia Lab, Novosti

Preuzmi program ovdje: PROGRAM_Život na internetu

PONEDJELJAK, 26.6.2017.

12:00 – 13:00 Dolazak sudionika i registracija

13:00 – 13:45 Metamedia team, Uvod u radionicu

13:45 – 14:45 Estelle Hary, Lea Lippera (Design friction), “About Design Fiction, design looking for friction”

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 19:00 Rad u grupama

19:00 – 20:30 JAVNO PREDAVANJE NA ENGLESKOM JEZIKU: Estelle Hary, Lea Lippera (Design friction), “The Data of You”

20:30 – 21:30 Večera

UTORAK, 27.6.2017

09:00 – 10:00 Rad u grupama

10:00 – 10:45 Emil Jurcan, “Arhitektura javnoga”

10:45 – 13:30 Rad u grupama

13:30 – 14:45 Andrea Matošević, “Omladinske radne akcije: rad, tehnologija i stvaranje zajednice”

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 18:00 Rad u grupama

18:00 – 19:00 Virtualna učionica: Ana Peraica, “Culture of the Selfie: Self-Representation in Contemporary Visual Culture”

19:00 – 20:00 JAVNO PREDAVANJE: Damir Prizmić (Radiona), “Open source (vs) Art”

20:30 – 21:30 Večera

SRIJEDA, 28.6.2017.

09:00 – 10:00 Rad u grupama

10:00 – 10:45 Iva Slivar, “Ekonomija dijeljenja u turizmu”

10:45 – 14:45 Rad u grupama

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 18:30 Rad u grupama

18:30 – 19:30 JAVNO PREDAVANJE: Krešimir Krolo, “Come out and play: digitalno-interaktivni mediji i participatorna kultura.”

19:30 – 20:30 JAVNO PREDAVANJE: Jelena Fiškuš i Sean Poropat (Sonda), “Važno je sudjelovati”

20:30 – 21:30 Večera

ČETVRTAK, 29.6.2017.

09:00 – 10:00 Rad u grupama

10:00 – 11:30 Sunčica Ostoić (Kontejner), “Afektivnost (i) tehnologija u umjetnosti”

11:45 – 12:30 Kristina Afrić-Rakitovac, “Održivi turizam kao pokretač lokalne zajednice”

12:30 – 14:45 Rad u grupama

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 19:00 Rad u grupama

19:00 – 20:00 Međuprezentacija: smjernice gostujućih umjetnika

20:30 – 21:30 Večera

PETAK, 30.6.2017.

9:00 – 14:45 Rad u grupama

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 20:30 Rad u grupama

20:30 – 21:30 Večera

SUBOTA. 1.7.2017.

9:00 – 14:45 Rad u grupama

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 19:00 Rad u grupama

19:00 – 20:30 Javna prezentacija rezultata, prostor: MMC Luka

20:30 – 21:30 Večera

 

Javna predavanja održavati će se u prostorima EduSplash-a.

Tags:

RSS 2.0 | trackback