29/08 2011

Program Mladi na djelu – novosti

Novosti

Kako bi se nacionalne i međunarodne aktivnosti prilagodile željama, interesima i potrebama korisnika, napravljen je kratki upitnik putem kojeg imate priliku izraziti što smatrate da vam je potrebno te predložiti neke nove aktivnosti.

Rezultati upitnika biti će korišteni isključivo u planiranju nacionalnih i međunarodnih aktivnosti osposobljavanja, tako da vas molimo da budete što iskreniji, konkretniji te da potaknete što više organizacija koje rade s mladima u vašoj okolini da izraze svoje želje i potrebe. Upitnik možete ispuniti do 20. rujna na sljedećoj adresi: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=141

U tijeku je i natječaj za program Mladi na djelu za 2011. godinu.
Sljedeći rokovi za prijave projekata su 1. rujna i 1. studenog za koje je preostalo otprilike 400 000 € raspodijeljeno na 5 Akcija programa Mladi na djelu.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=71

Partnere za međunarodne projekte možete pronaći putem OTLAS-a, centralizirane baze za traženje partnera za projekte unutar programa Mladi na djelu – www.salto-youth.net/otlas .

Za sva pitanja i pomoć oko razvoja projektnih ideja i prijave projekata javite nam se na: yia@mobilnost.hr

Tags:

RSS 2.0 | trackback