28/10 2010

Program Centra za mlade Pula

Novosti

Na adresi Centra za mlade, u Kandlerovoj 10 u Puli, do kraja godine svoje slobodno vrijeme, glad za znanjem, novim aktivnostima i iskustvima te upoznavanjem drugih mladih i aktivnih ljudi, možete zadovoljiti kroz naš svakodnevni program i aktivnosti predviđene do kraja 2010. godine.

Zainteresirani za razmjenu volontera i Europsku volontersku službu, aktivno sudjelovanje mladih u društvu (teorija, primjeri dobre prakse i sl.), pripremu za razgovor za posao, rad na produkciji magazina za mlade i radijskoj emisiji za mlade 3ska!!!, osnove rada na Typo 3 programu za administriranje web stranica i dr., kontakte voditelja/ica, kao i detaljan opis aktivnosti, mogu pronaći ovdje.

Osim toga, svakim radnim danom, od 09:00 do 17:00 sati, u Centru za mlade Pula možete koristiti Internet klub, info točku za mlade, knjižnicu te prostor za učenje i druženje.

Provedba programa započinje od 02. studenoga 2010.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback