03/11 2010

Program British Councila na području međukulturalnog dijaloga

Metamedia set

U Hrvatskoj se provodi u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske, u prvoj godini na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, s fokusom na aktivizam mladih. Dakle, ako ste aktivni u nekoj udruzi, radite s mladima, nastavnik ste, predstavnik mladih ili ste zaduženi za programe mladih u lokalnoj upravi – što čekate! Program funkcionira u Velikoj Britaniji, osam zemalja Afrike i Azije, te još 20 zemalja Europe i u Izraelu.

Više na http://www.britishcouncil.org/croatia-projects-active-citizens.htm

RSS 2.0 | trackback